ยอดยาใจ

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง สุรัฐ พุกกะเวส
ทำนอง สริ ยงยุทธ     
  แจ่มจันทร์วันเพ็ญเด่นเดือนเร้าเตือนให้เศร้า
ยิ่งมองยิ่งเหงาฉันเฝ้าแต่คอยเธออยู่
ทุกวันคงมั่นไม่ผันแปร
รักแน่โปรดคิดดูสองเราชื่นชูก่อนนั้นจำได้

บัดนี้เรานั้นจากกันแสนไกลไปห่าง
เปลี่ยวใจอ้างว้างรักมั่นไม่จางหมองไหม้
สัญญาที่ให้กันไว้เอยชื่นเชยยังเร้าใจ
รักยังสดใสดังใกล้เคียงกัน

โอ้ยอดรักเอยเคยเอ่ยน้ำคำ
พร่ำวาจาชื่นฉ่ำอุรา
ชักพาให้ใจไม่หวาดหวั่น
ฝักใฝ่สัมพันธ์เคยนั่งเคียงกันชมจันทร์
สองเราสุขสันต์แสนเสียดาย

ตลอดเวลาผ่านมาฉันคอยเธออยู่
มั่นใจยอดชู้คงไม่เปลี่ยนใจไปง่าย
แม้รักต้องห่างเริดร้างไปแต่ใจไม่คิดคลาย
รักคงมั่นหมายตรึงในฤดี

โอ้ยอดยาใจที่ฉันรักเอย
ไม่ควรนิ่งเฉยละเลยกับพี่
รักจริงทุกสิ่งไม่ทิ้งไปดวงใจก็รู้ดี
รักที่พี่มีต่อน้อง

ไม่มีผู้ใดเปลี่ยนใจฉันได้
ไม่มีสิ่งไหนทำให้ใจสอง
หวังใจเป็นคู่ชื่นชู้เธอมั่นใจเสมอปอง
ฉันครวญร่ำร้องหมองไหม้ระทม

โลกเราหมุนเวียนแปรเปลี่ยนทุกวันเวลา
หนุ่มแก่ชราถึงคราต้องตายใจตรม
แต่ใจฉันรักประจักษ์หนักในอารมณ์
ถึงต้องขื่นขมระทมยิ่ง

ราตรีคืนนี้มองเห็นแสงเดือน
เด่นเดือนนั้นเหมือนเร้าเตือนยอดหญิง
สายลมโชยอ่อนสะท้อนใจอาลัยด้วยรักจริง
โอ้แม่ยอดหญิงของพี่นี้เอย
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... จำปาทอง
ผู้ขับร้อง : วินัย จุลละบุษปะ
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


© คุณโกมล โลกะกะลิน บันทึกเสียงอีกครั้งครับ
วรวิทย์
© คุณวินัย และคุณโกมล ร้องเนื้อแค่ 4 ท่อนแรก แล้วย้อนท่อน 3 - 4

วรวิทย์
© ผู้แต่งคำร้องน่าจะเป็นครูแก้วมากกว่า ลองตรวจสอบใหม่ดีเมะ
คนนอนดึก
© เนื้อร้องของคุณสุรัสน์ ถูกต้องแล้ว
คลังแผ่นครั่ง

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงยอดยาใจ