สร้างไทย

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง แก้ว อัจฉริยะกุล
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  (หมู่หญิง) ร่วมมือร่วมใจ
พี่น้องชาวไทยรักใคร่ปองดอง
เมืองไทยเรานี้เมืองทอง
เป็นของพี่น้องชาวไทย

(หมู่ชาย) อย่ามัวเกี่ยงงอน
ใคร่ขอวิงวอนจงอย่านอนใจ
ก้าวหน้าอย่าช้าเร็วไว
สร้างไทยเราให้รุ่งเรือง

(หมู่หญิง) ค้าขายทุกฝ่ายเร่งทำ

(หมู่ชาย) ผลนำให้แก่บ้านเมือง

(หมู่หญิง) เงินทองก็จะนองเนือง

(พร้อม) รุ่งเรืองเป็นสุขทุกข์ใดไม่มี

(หมู่หญิง) อย่ามัวเพลิดเพลิน
เมื่อหวังเจริญเชิญอย่ารอรี
ภายหน้าฐานะไทยดี
มากมีทรัพย์สินถิ่นไทย

*(หมู่ชาย) ช่วยตัวพวกเรา
อย่าหลงมัวเมาเอาแต่สุขใจ
ร่วมจิตจงคิดการณ์ไกล
เร็วไวอาชีพรีบทำ

(หมู่หญิง) ผู้ใดเชี่ยวชาญ
ที่สนใจงานการกสิกรรม
ไร่นาเรือกสวนควรทำ
อุตสาหกรรมบำรุง

(หมู่ชาย) พร้อมใจไว้ประชาชน
(หมู่หญิง) ทุกคนเข้าช่วยปรับปรุง

(หมู่ชาย) บ้านเมืองก็จะเรืองรุ่ง

(พร้อม) ส่งเสริมบำรุงหมายมุ่งแนวเดียว

จับมือซื่อตรง
พี่น้องเชื้อวงศ์พงศ์เผ่ากลมเกลียว
ร่วมจิตเป็นมิตรใจเดียว
อย่างหน่วงเหนี่ยวรั้งตั้งใจ

(ซ้ำตั้งแต่ * อีกครั้งหนึ่ง)
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... เทพกร บวรศิลป์
ผู้ขับร้อง : หมู่
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


© วรรคสุดท้ายของเพลง น่าจะเป็น "อย่าหน่วงเหนี่ยวรั้งตั้งใจ"
หนุ่มน้อยเต็มที

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงสร้างไทย