มาร์ชไทยวิวัฒน์

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง แก้ว อัจฉริยะกุล
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  หมู่ชาย) เราเกิดมาเป็นไทย
สมศักดิ์ชาติไทยเพราะใจเสรี
เลือดเนื้อไทยพลี
เพื่อให้มีเสรียืนมา

พร้อม) บรรพไทยนั้นสร้างชาติไทยให้เรา
ด้วยเลือดเนื้อพลีเอา
จวบไทยเราสุขสันต์ทั่วหน้า
ชีพบรรพไทยต้องสูญไปจึงได้ชาติมา
เอกราชเราน้อมบูชา
ขอให้รักษารวมกัน

ไทยภูมิใจเพราะไทยลุรอดปลอดมา
เทิดชาติเหนือชีวา
อยู่กันมาสุขสันต์
เราต้องรักชาติไม่หวาดหวั่น
ถ้าหากแม้ใครมาโรมรัน
เอาเลือดล้างมัน
ให้มันสูญสิ้นพ้นดินแดนไทย

หมู่ชาย) วัฒนธรรมย่อมนำคนให้เป็นคน
วัฒนชนมิ่งมงคลทั่วไป

หมู่หญิง) เพราะเหตุฉะนั้นเราไทย
ก็เป็นชาติอันภูมิใจ
ด้วยเราเผ่าไทยมีใจวิวัฒนา

หมู่ชาย) วัฒนธรรมย่อมจะนำแต่ความดี
สง่าราศีย่อมจะมีตลอดมา

หมู่หญิง) มาเถิดชาติไทยจงมา
วิวัฒน์ให้ไทยคงค่า
ดังปรารถนาสถาพรไทย

หมู่หญิง) สิทธิ์เสรีชาวไทย
มิได้สูญไปไทยไพบูลย์

ผองไทยสุขสันต์เป็นเมืองทอง
ด้วยการปกครองวิสุทธิ์สดใส
เสรีประชาธิปไตย
เป็นศักดิ์หลักชัยที่ผองไทยนำพา

หมู่ชาย) น้อมนบสิทธิ์กันและกัน
สิทธิ์เราเท่านั้นหมายมั่นหนักหนา
แม้มีทรชนเข้ามา
เรารบสุดชีวาเพื่อประชาธิปไตย

พร้อม) สิทธิ์เสรีชาวไทย
มิได้สูญไปไทยไพบูลย์
ผองไทยสุขสันต์เป็นเมืองทอง
ด้วยการปกครองวิสุทธิ์สดใส
เสรีประชาธิปไตย
เป็นศักดิ์หลักชัยที่ผองไทยนำพา
น้อมนบสิทธิกันและกัน
สิทธิ์เราเท่านั้นหมายมั่นหนักหนา
แม้มีทรชนเข้ามา
เรารบสุดชีวาเพื่อประชาธิปไตย
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... เทพกร บวรศิลป์
ผู้ขับร้อง : หมู่
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลงเชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงมาร์ชไทยวิวัฒน์