ไร้รักไร้ผล

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง บทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  เรานี้เกิดมาแล้วชาติหนึ่ง
ควรคำนึงถึงชาติศาสนา
ไม่ควรให้เสียทีที่เกิดมา
ในหมู่ประชาชาวไทย

แม้ใครตั้งจิตรักตัว
จะมัวนอนนิ่งอยู่ไฉน
ควรจะร้อนอกร้อนใจ
เพื่อให้พรั่งพร้อมทั่วตน

ชาติใดไร้รักสมัครสมาน
จะทำการสิ่งใดก็ไร้ผล
แม้ชาติย่อยยับอับจน
บุคคลจะสุขอยู่อย่างไร
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... กังหันลม
ผู้ขับร้อง : มัณฑนา โมรากุล , วรนุช-มาริษา-ศรีสุดา
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


© ประกอบเรื่อง ท้าวแสนปม
เด็กรุ่นใหม่ใจลูกกรุง
© เพลงนี้เป็นเพลงช้าอีกเพลงของคุณศรีสุดาครับ
-
© เพลงนี้คุณวรนุช ขับร้องเดี่ยวไว้ก็มีครับ
วรวิทย์
© ส่งคุณสุรมนตรี จักรชุม
SURA215@hotmail.com
JUNO-743@hotmail.com
© fgtuffgjdgh
ghhjk
© เพลงนี้ช่อง 5 เปิดหลังจบข่าวภาคค่ำครับ รู้สึกจะเป็นของกองดุริยางค์ทหารบก
การ์ฟิลด์

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงไร้รักไร้ผล