ส.ม.ก.

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง อนันต์ สวัสดิพละ - สวัสดิ์ ธงศรีเจริญ
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์
สีเขียวยังเข้มความหลังอิ่มเอมยังคร่ำ
ศักดิ์ศรีแห่งเกษตรจะนำให้คิดให้ทำดีเด่น
ในเมืองกรุงทุกงานเราชาญ
ไกลเมืองงานพัฒนาเราเจน
เรามีเลือดเนื้อขจี รักศักดิ์ศรีชาวเขียวบางเขน
ทำงานเราทำกันเป็นทำเล่น ก็เป็นเงินทอง
ส.ม.ก. สมญาย่อ คำขลังนี้หนอทรงคุณ
เราสืบสกุลพระพิรุณทรงนาคผยอง
สามัคคีมั่นความรักผูกพันลือก้อง
เราพร้อมจะประคับประคอง ผลิตผลถิ่นทองทุกเมื่อ
เราภูมิใจหญิงชายนนทรี
ชาวขจีน้ำใจจานเจือ
แกนกลางรวมหลอมพลัง น้องพี่ทั้งใกล้ไกลใต้เหนือ
พลีแรงพร้อมใจจุนเจือกันด้วยชาติเชื้อ ม.ก.
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... Rexko
ผู้ขับร้อง : ชาวคณะสุนทราภรณ์
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


© ร้องซ้ำตั้งแต่ "ส.ม.ก. สมญาย่อ" จนจบ
-
© อยากทราบว่าแต่งปีไหนครับ และผู้แต่งเนื้อเพลง เป็นนิสิตเกษตรทั้งสองท่านหรือไม่ และเป็นรุ่นไหนครับ
บัญชา พัฒน์ชนะ

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงส.ม.ก.