สวรรค์ มช.

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง พรพิรุณ
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  เขตฟ้ายามราตรีมีแสงดาราเรืองไร
เพลงฝันบรรเลงไประเริงเร้าในอุรา
เขตรั้วเรา ม.ช.คลอเคล้าดนตรีลีลา
เสกสรรค์บรรเลงพาสำรวลระเริงรื่นใจ

(หมู่) เขตสวรรค์ฝันเฟื่องชีวา
ร่วมรักวิญญาเริงร่าสดใส
มาซิมาสนุกกันไว้ ช่าช่ากันให้เบิกบาน
สิ้นทุกข์สนุกสนานเขตนี้วิมานซึ้งซ่านวิญญาณ์
มาซิเราจงอย่ามัวช้าดนตรีลีลาช่าช่าเริงรื่น

ถิ่นนี้มีชีวัน สุขสันต์รวมกันวันคืน
มั่นรักกันยงยืนสัมพันธ์ชิดชื่นหทัย
ม่วงสีคือชีวันถิ่นขวัญภูพิงค์อำไพ
เขตฝันอันภูมิใจเชียงใหม่ของเรารื่นรมย์

(หมู่) อย่าอยู่ช้ามาเถิด ม.ช.
อย่าคิดรีรอมาร่วมชื่นชม
เพลงช่าช่าฟังน่าสุขสมลีลาสังคมร่วมกัน
เขตรั้วเชียงใหม่สุขสันต์
ด้วยรักสัมพันธ์น้องพี่สดใส
ถึงแม้เราจะอยู่แห่งไหน
ม.ช. ภูมิใจรักใคร่มั่นคง
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... -
ผู้ขับร้อง : ศรีสุดา รัชตะวรรณ นำหมู่
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


เป็นเพลงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงสวรรค์ มช.