สื่อสารมวลชนและการประชาสัมพันธ์

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง แก้ว อ้จฉริยะกุล
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  นักสื่อสารมวลชน
ผองเราทุกคนเป็นสื่อสัมพันธ์
สื่อกลางระหว่างสถาบัน
ประชาสัมพันธ์กันปวงประชา
ให้ความรู้จริงทุกสิ่งสรรพ์
เข้าใจในกันเป็นยอดปรารถนา
เป็นแสงสว่างสร้างความศรัทธา
ให้ประชาสุขสถาพรไชย
ต่อสู้เพื่อความยุติธรรม
เสริมส่งน้อมนำประชาธิปไตย
ให้ความบันเทิงเริงใจ
เราเป็นสายใยของสังคมชน
เราปฏิญาณห้าวหาญยอมตาย
อุทิศทั้งใจอุทิศทั้งกายถวายตน
เพื่อความสุขของมวลชน
โลกสากลสันติชัยไชโย


เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... เทพกร บวรศิลป์

ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


เพลงนี้ครูแก้วและครูเอื้อร่วมกันประพันธ์ให้นิสิตสื่อสารมวลชนและการประชาสัมพันธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นเพลงประจำคณะตลอดจนประจำนักสื่อสารมวลชนและนักประชาสัมพันธ์โดยทั่วไปด้วย สองครูเพลงผู้เลื่องชื่อท่านนี้มิได้ประพันธ์เพลงร่วมกันตามลำพังมาเป็นระยะเวลานาน เพลงนี้จึงนับว่าเป็นผลงานการประพันธ์เพลงร่วมกันครั้งสำคัญอีกชิ้นหนึ่ง ซึ่งประพันธ์เสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2509

ที่มา http://www.commarts.chula.ac.th/history/song.php
เทพกร บวรศิลป์
© เป็นการขับร้องหมู่
วุฒิเวทย์ อรัญนารถ
© เป็นเพลงเปิดรายการทั่วทิศถิ่นไทยของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
ธีรเมธ มณีสุข(โม นันทนา)

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงสื่อสารมวลชนและการประชาสัมพันธ์