ชื่นใจจริงจริง

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง สมศักดิ์ เทพานนท์
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  ชื่นใจเอย ชื่นเชย แสนเอยแสนชื่น
ชื่นวันคืน ชื่นชวน ล้วนชื่นสุขใจ
ชื่นอารมณ์ ชื่นชม ภิรมย์รักใคร่
ชื่นชีวิต ชื่นจิตใจ ชื่นในวิญญา

ชื่นชีว้น ชื่นนั้น สัมพันธ์ชื่นฉ่ำ
ชื่นชูจำ ชื่นคำ ล้ำชื่นอุรา
ชื่นดวงแด ชื่นแท้ แม้เพียงเห็นหน้า
ชื่นใจนี้ ชื่นชีวา ชื่นตาอาลัย

รักรักชื่น ใจนัก รักรักนาน
แสนชื่นบาน หวานชื่น ชื่นทรวงใน
ชื่นชีวี ชื่นนี้ ไม่มีชื่นใหม่
ชื่นจริงนะ ชื่นหทัย ชื่นใจจริงจริง
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... กังหันลม

ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลงเชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงชื่นใจจริงจริง