สูญรัก

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ชอุ่ม ปัญจพรรค์
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  เรืองแสงดาว
พราวพร่างกระจ่างฟ้า
ลอยเลื่อนเป็นเพื่อนนภา
ขาวจ้าวิไล

นภาสูญจันทร์
พลันภพสลบไสล
ราตรีพร่ำร่ำร้องไห้
ดีแต่ได้ดาวชม

โอ้หนอตัวฉันนี่เอย
คงเคยพรากคู่สู่สม
กรรมจึงกลับมาย้อน
ร้าวรอนพลัดคู่ชูขวัญ
เช่นภพนั้นสูญเดือน

นภาสูญจันทร์
นั้นจันทร์ยังกลับมาเยือน
รักของฉันนั้นคล้อยเคลื่อน
ไยยังไม่เยือนคืนเลย
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... เทพกร บวรศิลป์
ผู้ขับร้อง : มาริษา อมาตยกุล
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


คุณมาริษา อมาตยกุล เคยร้องออกอากาศทางโทรทัศน์ ช่อง 11 และเคยร้องในงานคอนเสิร์ต "82 ปี ชอุ่ม ปัญจพรรค์" ด้วย
เทพกร บวรศิลป์
© เคยฟังคุณวรนุช อารีย์ ร้อง ทางกรมประชาสัมพันธ์ สมัยคุณวินัย เป็นหัวหน้า
ดำริ
© คุณวรนุชร้อง ช่อง 7 สี กับวงสุนทราภรณ์ โดยมีครูเอื้อ สีไวโอลินอยู่ข้าง ๆ
สวรรค์เวียง
© คุณวรนุช อารีย์ร้องไว้เป็นต้นฉบับสมัยกรมประชาสัมพันธ์ออกอากาศคลื่นสั้น
แว่วเสียงเธอ

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงสูญรัก