สหมณฑลราชบุรี

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง พลตำรวจตรีจรัส วงศาโรจน์-ชอุ่ม ปัญจพรรค์
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  สหภูมิมณฑลราชบุรี
เทิดทูนศักดิ์ศรีปฐพีของไทย
ประจวบคีรีขันธ์ สุพรรณฯ นครปฐม
ราชบุรีเลื่องชื่อ สมุทรสงครามลือนาม
อีกทั้งเมืองสมุทรสงคราม กล้าหาญชาญชัย

เป็นเมืองหน้าด่านชาญศึก
ต่อสู้ศัตรูหาญฮึก ไม่ว่าเหนือใต้
สหภูมิมณฑลราชบุรี สามัคคีกันไว้
ทั้งแปดเมืองเกรียงไกร ประวัติยิ่งใหญ่ลือชา
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... เทพกร บวรศิลป์

ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลงเชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงสหมณฑลราชบุรี