สังคมศาสตร์เกษตร

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ศยาม
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  พื้นแผ่นดินถิ่นไทย ใกล้ไกลนั้นก็ไทยพงศ์พันธุ์เดียวกัน
พี่น้องเลือดไทยผูกพัน ทุกข์ยากช่วยกันปันกันนานมา
ด้วยน้ำใจกล้ากาจ เราผองสังคมศาสตร์เกษตรทั่วหน้า
หมายมั่นช่วยกันพัฒนา เพราะได้ศรัทธาในค่าแห่งคน
สังคมไทยจะแกร่ง เพราะน้ำแรงไทยก่น
ช่วยกันค้น ยอมทนผจญภัยผอง
สามัคคี เรามั่นมิหวั่นทุกข์ใด น้ำใจใฝ่ปอง
ฟ้าสีทอง ครองขวัญพราวผ่อง สังคมรมย์รื่น
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... -
ผู้ขับร้อง : ชาวคณะสุนทราภรณ์
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลงเชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงสังคมศาสตร์เกษตร