วิศวดงตาล

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ธาตรี
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  พวกเราวิศวกรรมศาสตร์เกษตร
ได้เรียนรู้ทางช่างสมเจตน์ที่หมายปองมั่น
อดทนแข็งแกร่งทุกคนปนภูมิชีวัน
ที่เรานี้ได้ร่วมสถาบันสำคัญเลอค่า
ได้เห็นผลงานรุ่นพี่เราแล้วภาคภูมิใจ
เขื่อนภูมิพลทำให้ใจศรัทธา
พวกเราวิศวกรทำงานนานา
ก็ทำพร้อมด้วยหลักวิชาทุกคราเต็มที่
พวกเรามิย่อท้อใจเรียนไปทำการ
ตั้งใจหวังจะสร้างผลงานให้เหมือรุ่นพี่
เพื่อไทยนี้รุ่งเรืองวิไลกายใจเราพลี
พวกเรานี้ร่วมสามัคคี มิมีวันหน่าย
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... -
ผู้ขับร้อง : ชาวคณะสุนทราภรณ์
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


© เพลงของคณะนี้ที่อัดแผ่นเสียง มี 4 เพลง
ปราสาทดงตาง - เอื้อ
วิศวดงตาล - หมู่
ลาดงตาล - บุษยา
รำวงดงตาล - หมู่


ดำริ
© เนื้อเพลงบรรทัดที่ 6 ที่ระบุไว้ว่า เขื่อนภูมิพลทำให้ใจศรัทธา นั้น ถูกหรือไม่ เคยจำได้เมื่อก่อนเคยร้องว่า เขื่อนภูมิพลทำไว้เร้าใจศรัทธา (พี่ชายจบที่นี่)
วิศวะชลประทาน ร่นที่หอพักอย่ปากเกร็ดจะร้ดี ช่วยตอบด้วย
คนนนท์
© เขื่อนภูมิพลทำไว้เราใจศรัทธา
E43
© ถ้าต้นฉบับเลย พวกเราวิศวกรรมศาสตร์ปากเกร็ด
E43
© ขอทำความเข้าใจร่วมกันสำหรับเกร็ดเพลงวิศวะดงตาล ดังนี้ครับ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ เป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งที่ 2 ของประเทศรองจากจุฬา ฯ (เมื่อจบ รับราชการจะได้เงินเดือนมากกว่าจุฬา ฯ เพราะเดิมเรียน 5 ปี) แรกตั้งนั้นมีสาขาวิชาเดียวคือ วิศวกรรมชลประทาน สถานที่เรียน เรียนที่กรมชลประทาน ปากเกร็ด มีปี 1 วิชาเดียวคือ เคมี ที่ต้องเรียนที่เกษตรบางเขน ที่กรมชล ฯ ปากเกร็ด มีหอพักนิสิต 2 หอ หอหน้ากับหอหลัง(หอ 1 และหอ 2) บริเวณนั้นจะมีต้นตาลขึ้นหนาแน่น ซึ่งรวมทั้งฝั่งตรงข้ามที่เป็นสนามกอล์ฟปัจจุบัน (สถานที่นี้เตรียมไว้สำหรับกรมชล ฯ สามเสนที่จะย้ายไป) ชาว"ชลกร"จึงเรียกขานบ้านตัวเองว่า ดงตาล ที่ตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในม.เกษตรศาสตร์ บางเขนปัจจุบันก็มิได้มีต้นตาลขึ้นหนาแน่นแต่อย่างใด ที่กล่าวว่าเพลงวิศวะดงตาลเป็นเพลงของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ จึงยังไม่ถูกต้องนัก ท่อนหนึ่งของเพลงคือ เขื่อนภูมิพลทำไว้เร้าใจศรัทธา นั้น ผู้ที่จบวิศวกรรมอาหารหรือวิศวกรรมการบินและอากาศยานคงไม่ไปสร้างเขื่อน จึงกล่าวได้ว่า เพลงวิศวะดงตาลและเพลงอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับดงตาล เป็นเพลงของชาว ชลกร ซึ่งเป็นนิสิตวิศวกรรมชลประทาน โดยแท้
คนนนท์
© ตอนที่ผมร้องในท่อน "เพื่อไทยนี้รุ่งเรืองวิไลกายใจเราพลี" จะไม่มีคำว่า "เรือง" ครับ จะเป็น

เพื่อไทยนี้รุ่งวิไลกายใจเราพลี

ถ้ามีคำว่า "เรือง" อาจจะร้องไม่ทันหรือเปล่าครับ
Noom E47
© ยืนยัน"เขื่อนภูมิพลทำไว้เราใจศรัทธา"และ"เพื่อไทยนี้รุ่งวิไลกายใจเราพลี" จะไม่มีคำว่า "เรือง"และสร้อยส่วนที่ขาดไปคือ
"ศึกษาพร้อมกันร่วมผูกพันน้ำใจไมตรี
จิตชาวดงตาลเรานี้มิมีเสื่อมคลาย
เหล่าชาววิศวกรดงตาลเป็นชาย
แกร่งไกรสมเป็นช่างทุกรายสมชายฉกรรจ์"
อนุวัตรE27
© ชลกรคือ นามอันเป็นมงคลที่บรรพบุรุษตั้งมา ไม่ว่าเรียนหรือจบสาขาใด
เราสืบเชื้อสายเดียวกัน ดงตาลเป็นจิตวิญญาณไม่ได้ขึ้นกับสถานที่
E43
© .ใช่ เช่น พี่ E43 กล่าว ถึงแม้วิศวกรรมการบินจะไม่ได้เรียนสร้างเขื่อน แต่ก็ถือว่ามาจากต้นกำเนิดเดียวกันซึ่งหากไม่มีวิศวกรรมชลประทานก็ไม่มี วิศวกรรมศาสตร์ที่บางเขน ดังนั้นเพลงๆจึงเป็นเพลงประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ของ ม เกษตรทุกวิทยาเขต ไม่ว่าที่ กำแพงแสน ศรีราชา หรือสกลนคร ปัจจุบันโลกพัฒนาก้าวหน้าต้องอาศัยวิทยาการหลายแขนงมาสร้างสรร สังคมเรา และปัจจุบันสาขาวิชาทีีให้การศึกษาทางงานเขื่อนโดยตรงคือสาขาวิชาวิศวกรรมปฐพี(ธรณีเทคนิค) แต่ทั้งนี้แล้ว ก็ต้องประกอบองค์ความรู้กับสาขาวิชาอื่นๆ เช่น ทรัพยากรน้ำ ชลประทาน ไฟฟ้า เครื่องกล หรือแม้กระทั่งนอกคณะวิศวะ เช่น วนศาสตร์ หรือคณะเกษตร
E61
© คณะวิศวะที่บางเขน ในอดีตก็มีการปลูกต้นตาลขึ้น เพื่อเป็นสัญลักษณ์เช่นกัน แต่ปัจจุบันความต้องการพื้นที่ใช้ประโยชน์ ในคณะวิศวะมีสูงจึงเหลือต้นตาลในวิศวะบางเขนเพียง4 ต้น 2.ใน 4 ต้นเหลืออยู่ที่ภาควิชาโยธา
E61
© คิดในเชิงสัญลักษณ์ ครับอย่าคิดแบบเถรตรง คนยิ่งว่าวิศวหัวสี่เหลี่ยมอยู๋
E43
© เพลง วิศวดงตาล

พวกเราวิศวกรรมศาสตร์เกษตร
ได้เรียนรู้ทาง ช่างสมเจตน์ที่หมายปองมั่น
อดทนแข็งแกร่งทุกคนปนภูมิชีวัน
ที่เรานี้ ได้ร่วมสถาบันสำคัญเลอค่า
ได้เห็นผลงานรุ่นพี่เราแล้วภาคภูมิใจ
เขื่อน ภูมิพลทำไว้เราใจศรัทธา
พวกเราวิศวกรทำงานนานา
ก็ทำพร้อมด้วยหลักวิชา ทุกคราเต็มที่
* พวกเรามิย่อท้อใจเรียนไปทำการ
ตั้งใจหวังจะสร้างผล งานให้เหมือนรุ่นพี่
เพื่อไทยนี้รุ่งวิไลกายใจเราพลี
พวกเรานี้ร่วม สามัคคีมิมีวันหน่าย
ศึกษาพร้อมกันร่วมผูกพันน้ำใจไมตรี
จิตชาวดงตาล เรานี้มิมีเสื่อมคลาย
เหล่าชาววิศวกรดงตาลเป็นชาย
แกร่งไกรสมเป็นช่าง ทุกรายสมชายฉกรรจ์ (ซ้ำ *)
E60
© "ผลงานรุ่นพี่เรา ......... เขื่อนภูมิพล........"

เราให้เกียรติ วิศวกรชลประทานเป็นรุ่นพี่ครับ

ถือว่าเป็นรุ่นบุกเบิก ของทุกสาขาวิชาครับ
E59
© ขอเชิดชูสถาบัน จะจบ ชลประทานจาก เกษตร กรือจบจากโรงเรียนการชลประทาน เราก็นับรุ่นเท่ากันครับ
แท่ง Waterman 40
© ฟังกี่ครั้งๆ ก็ชื่นใจ ภูมิใจ และมีกำลังใจ มากๆ
ฉ่อย ชลกร ๖๑
© รักเพื่อนมาก
Waterman 50
© สุดยอดครับ
ชลกร 70
© ตำนาน
E74

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงวิศวดงตาล