สายสัมพันธ์สุขานารี

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง สมศักดิ์ เทพานนท์
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  สุขานารีนามสมที่โบราณ
เป็นสถานที่แสนนานรอบรู้แต่เล่าเรียน
ชื่นชมพู-ขาว คุณเหลือจะกล่าวเขียน
ครูสู้เพียรศิษย์ร้อยเรียนเวียนพ้นผ่านนานปี
คติ พร้อมระเบียบ เพียบน้ำใจ และฝักใฝ่วิชาสามัคคี

เรารักดังน้องพี่แม้คณะสีต่างกันไป
กิจกรรมกีฬาเราหาญกล้ากว่าใคร
งานสิ่งใดบรรลุได้ ไม่เคยจะหน่ายหนี
มีเฟื่องฟ้า พวงแสด ปาริชาต

เบญจมาศ ช่อม่วง ราชาวดี
คณะเราทุกที่ กรรณิการ์ การะเวก ชมนาด อัญชัญ
จะจากกันไกลเรารักใคร่ผูกพัน
ยามเจอะกัน คุยถึงวันเมื่อครั้งแต่ยังเยาว์
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... สุนทรีย์บันเทิง
ผู้ขับร้อง : บุษยา รังษี , สุนทราภรณ์
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


เพลงประจำโรงเรียนสุขานารี จ.นครราชสีมา
สุนทรีย์บันเทิง
© แต่งเพลงได้เพราะ มากค่ะ ซึ้งด้วย มีความหมายที่ดีน้าค่ะ
เบลล์ค่ะ Iam_tombell@hotmail.com
© หนูจะไม่ได้อยู่โรงเรียนนี้
ด.ญ.จารวี เนาว์สันเทียะ
© หนูอยู่โรงเรียนนนี้ตอนประถมค่ะ
^^
ทรายย
© โรงเรียนขี้งกจัง เมื่อไรจะจัดงานกีฬาสีสักที
4/3 54

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงสายสัมพันธ์สุขานารี