ร่มกาลพฤกษ์

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง พรพิรุณ
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  (ญ.) เหมือนม่านแพรแผ่ปกคลุมคุ้มคลายหายเศร้า
(ช.) คอยปลอบขวัญน้องพี่ผองเราอุ่นใจ
(ญ.) แพรลายริ้วดอกชมพู ชวนชูชิดชื่นหทัย
(ช.) โอ้ ร่มกาลพฤกษ์แห่งฤทัยที่ใฝ่ถึง
(ญ.) เห็นดอกบานสดตระการละลานเร้าตรึง
(ช.) ชวนซาบซึ้งถึงความรักเราผูกพัน
(ญ.) โอ้ กาลพฤกษ์ที่เฝ้าปอง
(ช.) เพียรมองหาเจ้านานครัน
(พร้อม)พอยามลุเข้าเหมันต์พลันเริ่มบาน

(ญ.) เห็นเจ้าเยือนดั่งจะเตือนถึงวันพ้นผ่าน
(ช.) เคยสุขศานต์ชิดใกล้ช้านานอาจิณ
(ญ.) ยามมองเห็นกลีบโปรยปราย
พรูพรายพลิ้วพร่างลงดิน
(ช.) ชวนถวิลถึงที่ผองเราเฝ้าห่วงใย
(ญ.) เงาร่มลานแห่งเจ้านี้ฤดีฝันใฝ่
(ช.) วันสดใสฝังจิตฝังใจเฝ้าคอย
(พร้อม) ธงชัยนั้นใกล้เข้ามา เวลานั้นก็เคลื่อนคล้อย
แววความหวังก็เริ่มลอยมาใกล้มือ
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... กังหันลม
ผู้ขับร้อง : เอื้อ - วรนุช
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


เพลงของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
กังหันลม
© ขับร้องโดย เอื้อ - วรนุช
ดำริ
© จังหวะวอลซ์ท

© เป็นเพลงเชียร์ที่น้องใหม่ต้องร้องได้ทุกคน
เด็กมข.
© ชอบเพลงนี้มาก
กาลพฤกษ์46
© อยากฟังเเนวประสานคงจะเพระมากๆ ครับ
KKU # 49

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงร่มกาลพฤกษ์