ความหนาวที่ลพบุรี

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง เลิศ ประสมทรัพย์
ทำนอง เลิศ ประสมทรัพย์     
  ลพบุรีนี้มีอากาศหนาวเย็น
เรามองแลเห็นเมฆหมอกที่ลอยลงต่ำ
เมื่อเวลาจวนจะใกล้ค่ำ
ความหนาวเข้าครอบงำทำให้เรานี้หนาวใน
แม้มีคู่มาอยู่ชิดชม
ถ้าหนาวลมก็คงจะพอทนได้
นี่เรามาขาดคู่ชูใจ
ฉันจะทำอย่างไรคงไม่คลายความหนาวเลย
หนาวลมหนาวพัดหนาว
นึกถึงคราวที่เรามีคู่ชิดเชย
ลพบุรีของพี่เอย
แต่ก่อนเคยมีความสุขใจ
แม้มีคู่มาอยู่ชิดชม
ถ้าหนาวลมก็คงจะพอทนได้
หนาวรักหนาวหนักทรวงใน
ทำอย่างไรถึงจะคลายความหนาวสักที
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... แว่วเสียงเธอ
ผู้ขับร้อง : เลิศ ประสมทรัพย์
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


จากข้อมูลในหนังสือ 80ปี เลิศ ประสมทรัพย์ เพลงนี้บันทึกเป็นแผ่นเสียงลองเพลย์ ของสถิตย์ ตราคนคู่
แว่วเสียงเธอ
© แก้คำผิดครับ

*นึกถึงเมื่อคราวที่เรามีคู่ชิดเชย

*ฉันจะทำอย่างไรถึงจะคลายความหนาวสักที

ท่อนสุดท้าย มีแม้คุณคงอุ่นใจคงจะคลายความหนาวสักที
ณ นนท์
© ลองฟังจากYouTubehttp://www.youtube.com/watch?v=fyPj8dqPGgI
เมฆ

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงความหนาวที่ลพบุรี