สายตาสายใจ

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง แก้ว อัจฉริยะกุล
ทำนอง สริ ยงยุทธ     
  หมู่ชาย) รักกันฝันใฝ่
ก็เพราะใจและใจผูกพัน

หญิง) ฝากใจให้สัญญา
เมื่อสายตาต่อสายตาแลมาต้องใจ

หมู่ชาย) รักกันฝันใฝ่
ก็เพราะใจและใจผูกพัน

หญิง) ต่างคนต่างคิดไป
ว่าหัวใจฝากประทับใจของกันและกัน

หมู่ชาย) รักกันฝันใฝ่
ก็เพราะใจและใจผูกพัน

หญิง) จากตาก็ผันไป
ฝากสายใจต่อสายใจอาลัยผูกพัน

หมู่ชาย) รักกันฝันใฝ่
ก็เพราะใจและใจผูกพัน

หญิง) ยิ่งนานยิ่งนับวัน
จิตสัมพันธ์แนบกระชับกันนิรันดร์รักรื่น

หมู่ชาย) รักกันฝันใฝ่
ก็เพราะใจและใจผูกพัน

หญิง) สองใจร่วมในใจรักเดียวชื่น
รักคืนสิ่งอื่นไม่ชื่นใจ
สองชื่นรักตื่นชีวิตรักใหม่
รักอยู่ไม่รู้ลืมได้
รักฝากให้ฝังใจไม่ลืม
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... แว่วเสียงเธอ
ผู้ขับร้อง : สุปาณี พุกสมบุญ นำหมู่
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


© ขับร้องโดย
สุปาณี พุกสมบุญ นำหมู่
ศรีสุดา รัชตะวรรณ นำหมู่
บรรจงจิตต์ พัฒนาสันต์ นำหมู่
การ์ฟิลด์
© จังหวะอะไรครับ
10110
© จังหวะ Guaracha
สุนทรีย์บันเทิง

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงสายตาสายใจ