หนึ่งในเอเชีย

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง เอื้อ สุนทรสนาน
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  ... งามศรีงามศักดิ์ระบือไกล
วิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
งามพร้อมคุณค่าวิชาชาญ
ใช้แววชีวาค่าควรเชยชม
งามพร้อมทิวสนพรายพราง
ศาลเจ้าพ่อไทรทองนั้น
เลิศหรูฟูเฟื่องเมลืองไกล
สมญาลือไกลหนึ่งในอาคเนย์

... งามวิทยาลัยทรงเสน่ห์
ช่างงามเรี่ยมเร้ชวนนิยม
สร้างสรรค์งานทุกด้านในสังคม
เพื่อความสุขสมธำรงค์มั่น
หวีดวอนครางค้างใจร้อยคอยผูกพันธ์
ผูกพันธ์ขวัญนั้นไม่มีวันรวนเร
โอ้วิทยาลัยรวยเสน่ห์
เกียรติไกลโก้เก๋ เคียงคู่หล้า
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... เทพกร บวรศิลป์
ผู้ขับร้อง : สุนทราภรณ์
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


เพลงของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
เพลงประจำสถาบันในสมัยแรกนั้น (ระหว่างปี พศ.๒๕๑๖ - ๒๕๑๗) ประกอบด้วย ๒ เพลง คือเพลง มาร์ชมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ และเพลง หนึ่งในเอเชีย โดยเพลงหนึ่งในเอเชียนี้ขับร้องโดย ครูเอื้อ สุนทรสนาน ส่วนเพลงมาร์ชมหาวิทยาลัยนั้น ขับร้องโดยนักร้องของกรมประชาสัมพันธ์ และแต่งคำร้องโดย อาจารย์ สุริยน วินทุพราหมณกุล


เทพกร บวรศิลป์
© ผู้ให้ข้อมูลคำร้องผิดพลาด ครูเอื้อ แต่งแต่ทำนองอย่างเดียว
สวรรค์เวียงใต้
© เพลงนี้คำร้องเป็นของ "ศยาม" ครับ
กระจอกดง

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงหนึ่งในเอเชีย