สิ้นเวร

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ
ทำนอง พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ     
  ด้วยเวรหรือกรรมทำก่อนปางใด
บั่นทอนหัวใจ ระทมเศร้า เฝ้าเปลี่ยนใจหมาย
โอ้ใจรักเอ๋ย เคยชื่น ยังคืนกลับกลาย
แล้วมิวาย เสียดายรักระทม ตรมครัน

โอ้เวรหรือกรรมทำให้อารมณ์
กลับใจนิยม อารมณ์ส่ง ให้จงจิตถอน
เปลี่ยนใจไปแล้ว ว้าเหว่ รวนเรจิตครัน
คิดถึงวัน สิ้นเวร สิ้นรัก สิ้นใจ

โอ้ใจหนอใจใยเฝ้าเวียนวน
ไม่วายระทม ตรมใจหม่น ทนเบื่อไม่ไหว
เหตุใดช่างเหลิง ใจเปลี่ยน วนเวียนเรื่อยไป
ถึงวันใด ใจจึงจะมีแปร แน่นอน

โอ้เวรหรือกรรมนำจิตเพราะร้าง
ติดร้อนเพราะร้าง รักใหม่ ดั่งไฟสุมขอน
เปลี่ยนใจไปแล้ว เพลิงเก่าร้อนเร่าติตฟอน
หวังอาทร สิ้นใจ สิ้นรัก สิ้นเวร
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... แว่วเสียงเธอ
ผู้ขับร้อง : ชวลี ช่วงวิทย์
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


© ด้วยเวร หรือกรรม ทำก่อนปางใด
บั่นทอนหัวใจ ระทมเศร้า เฝ้าเปลี่ยนใจหมาย
โอ้ใจเราเอ๋ย เคยชื่น ยังคืนกลับกลาย
แล้วมิวาย เสียดายรักระทม ตรมครัน
โอ้เวร หรือกรรม ทำให้อารมณ์
กลับใจนิยม อารมณ์ส่ง ให้จงจิตผัน
เปลี่ยนใจไปแล้ว ว้าเหว่ รวนเรจิตครัน
คิดถึงวัน สิ้นเวรสิ้นรัก สิ้นใจ
โอ้ใจ หนอใจ ใยเฝ้าเวียนวน
ไม่วายระทม ตรมใจหม่น ทนเบื่อไม่ไหว
เหตุใดช่างเหลิง ใจเปลี่ยน วนเวียนเรื่อยไป
ถึงวันใด ใจจึงจะมิแปร แน่นอน
โอ้เวร หรือกรรม นำจิตระเริง
ดิ้นรนเพราะเพลิง รักใหม่ ดังไฟสุมขอน
เปลี่ยนใจไปแล้ว เพลิงเก่า ร้อนเร่าติดฟอน
หวังลาจร สิ้นไฟสิ้นร้อน สิ้นเวร
( เนื้อเพลงตรงนี้ฟังมาจากที่รายการเพื่อนฝันเปิดออกอากาศ )
เจ้าคุณกรมโฆษณาการ
© ประทานโทษครับ ไม่มีเกร็ด แต่อยากบอกว่าเพลงนี้เพราะจริงๆ ฟังจากsuntaraporn/radio เป็นครั้งแรก
anussorn.sit@hotmail.com
© ดิฉันเช็คเนื้อเพลงดูแล้วยังมีผิดหลายที่นะคะ ขอลอกที่ถูกมาให้ใหม่ ซึ่งได้นำมาจากหนังสือรวมผลงานเพลงของพระองค์เจ้าจักรพันธ์ศิริ ที่ทายาทท่านจักรฯ ได้ทำไว้ค่ะ

ด้วยเวร หรือกรรม ทำก่อนปางใด
บั่นทอนหัวใจ ระทมเศร้า เฝ้าเปลี่ยนใจหมาย
โอ้ใจรักเอ๋ย เคยชื่น ยังคืนกลับกลาย
แล้วมิวาย เสียดายรักระทม ตรมครัน

โอ้เวร หรือกรรม ทำให้อารมณ์
กลับใจนิยม อารมณ์ส่ง ให้จงจิตผัน
เปลี่ยนใจไปแล้ว ว้าเหว่ รวนเรจิตครัน
คิดถึงวัน สิ้นเวรสิ้นรัก สิ้นใจ

โอ้ใจ หนอใจ ใยเฝ้าเวียนวน
ไม่วายระทม ตรมใจหม่น ทนเบื่อไม่ไหว
เหตุใดช่างเหลิง ใจเปลี่ยน วนเวียนเรื่อยไป
ถึงวันใด ใจจึงจะมิแปร แน่นอน

โอ้เวร หรือกรรม นำจิตระเริง
ดิ้นรนเพราะเพลิง รักใหม่ ดั่งไฟสุมขอน
เปลี่ยนใจไปแล้ว เพลิงเก่า ร้อนเร่าติดฟอน
หวังลาจร สิ้นใจสิ้นรัก สิ้นเวร

vip94

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงสิ้นเวร