ส.ค.ส.

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ศรีสวัสดิ์ พิจิตรวรการ
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  *หมู่ ญ) สวัสดีปีใหม่ให้เธอสุขสันต์ ฝากใจสัมพันธ์คลอยคลามาเกี่ยวดอง
ฝากอุราปรารถนามาปองให้โชคทองคล้องชีวันฝันวาว
หมู่ ช) สวสัดีปีใหม่ให้เธอสุขศรี ฝากความหวังดี ปรีดิ์เปรมเอมอะคร้าว
พรสรวงพรสันต์สวรรค์เพริศพราว ส.ค.ส.ฝากดาวสู่เธอนี่

หมู่ ญ) สวัสดี หมู่ ช) สวัสดี
หมู่ ญ) สวัสดี หมู่ ช) สวัสดี
พร้อม) สวัสดีปีใหม่เทอญ

(ซ้ำ * (ช เริ่มก่อน))
หมู่ ช) สวัสดี หมู่ ญ) สวัสดีค่ะ
หมู่ ช) สวัสดี หมู่ ญ) สวัสดีค่ะ
พร้อม) สวัสดีปีใหม่เทอญ

(ซำ * (ญ เริ่มก่อน))
หมู่ ญ) สวัสดี หมู่ ช) สวัสดีครับ
หมู่ ญ) สวัสดี หมู่ ช) สวัสดีครับ
พร้อม) สวัสดีปีใหม่เทอญ
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... -
ผู้ขับร้อง : หมู่สุนทราภรณ์
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลงเชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงส.ค.ส.