ฟ้าประทานพร

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ทวีปวร
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  ฟ้ารังสรรค์ขวัญฤดีศรีโสภิศ
ชุบชีวิตราวตะวันอันสุกใส
คือพรรักสลักอยู่คู่ดวงใจ
เนรมิตโลกใหม่อำไพพรรณ

แว่ววจี อติพร กำจรหล้า
ในยามฟ้า สันติ สิสร้างสรรค์
ใยรักร้อยพร้อยระยับวับวาววรรณ
คือรุ้งทองผ่องนภันทร์บรรเจิดใจ

ฟ้ารังสรรค์ฝันขวัญรักประจักษ์จิต
รุ่งชีวิตนับแต่นี้ชีวิตใหม่
เพื่อรักมั่นนิรันดร์กาลบันดาลใจ
เป็นพรชัยเทิดศรัทธาชั่วฟ้าดิน
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... -
ผู้ขับร้อง : เพ็ญศรี พุ่มชูศรี
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


เพลงนี้ครูเอื้อแต่งให้ลูกสาวของท่านคือคุณอติพร สุนทรสนาน ตอนที่แต่งงานกับ พลตำรวจโท สันติ เสนะวงศ์
-
© ได้ฟังคุณอติพรจัดรายการทางวิทยุ104.75 บอกว่าเพลงนี้ชื่อเต็มๆ คือเพลงฟ้าประทานพรอติพร สันติ ครับ แต่จะเรียกกันสั้นๆว่าเพลง ฟ้าประทานพรเท่านั้นครับ
วรวิทย์
© ถ้าจำไม่ผิด งานนี้มีแจกเพลงเป็นของชำร่วย ๒ เพลง ๆ หนึ่งคือเพลงนี้ อีกเพลงหนึ่ง คือเพลงยอดดวงใจ
ถ้าท่านผู้ใดทราบโปรดยืนยันความถูกต้องของผมด้วยครับ
สสส
© อันที่จริง คุณอติพร น่าจะเป็นผู้ยืนยันได้ดีที่สุด จริงไหมครับ???
สสส
© (๑) ความในวรรคที่ ๓ บันทัดที่ ๓ ที่ว่า "เพื่อรักมั่นนิรันดร์กาลบันดาลใจ" ดูเหมือนจะร้องว่า "เมื่อรักมั่น......" (คือเปลี่ยนจาก เพื่อ เป็น เมื่อ)
(๒) ความในวรรคที่ ๓ บันทักแรก ก็เช่นเดียวกัน ยังฟังไม่ทัน ดูเหมือน...ฝันขวัญรักษ์...
จะร้องเป็น ..ฝันรักษ์... หรือ ขวัญรักษ์... อะไรนี่แหละ
ในกรณีที่เพลงอัดเสียงแล้วร้องไมู่ถต้องตามเนื้อ จะด้วยเหตุผลใดก็ตาม เราต้องแก้เนื้อร้องใหม่หรือไม่ครับ อยากทราบ ในการพิมพ์เนื้อร้องของเพลงนั้น
สสส
© มีแผ่นที่เปิด มักไม่จบเพลง ฟังแล้วอารมย์สะดุดครับ!!
กกก

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงฟ้าประทานพร