ปลุกไทย

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง บทพระราชนิพนธ์ ร.๖
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  (สร้อย) แม้หวังตั้งสงบ จงเตรียมรบให้พร้อมสรรพ์
ศัตรูกล้ามาประจัญ จะอาจสู้ริปูสลาย

(หมู่) พวกเราชาวไทยล้วยใจเด็ด
กล้าเหมือนเพชรไม่ยอมใครง่ายๆ
ถึงจะมีไพรีมามากมาย
ก็ต่อสู้จนตายไม่อินัง

(ช) ถึงเมียสาวลูกอ่อนนอนผ้าอ้อม
ชายก็ยอมทิ้งได้ไม่เหลียวหลัง
(ญ) แม้ไม่ทิ้งหญิงก็คงส่งเสียงดัง
และดันหลังให้ออกนอกเรือนชาน

(สร้อย)

(ช) เพราะทั้งแม่ทั้งเมียล้วนเลิศไซร้
ผู้ชายไทยใจจึงล้วนกล้าหาญ
ไม่ห่วงแม่ห่วงเมียจนเสียการ
มีแก่ใจไปราญ รบไพรี
(ญ) หญิงถึงจะรักลูกและรักผัว
ไม่ยอมให้ชายมัวอยู่สูสี
ยุให้ไปยุทธนารบราวี
และต่อตีเข้มขันป้องกันเมือง

(สร้อย)

(หมู่) อันพวกเราชายหญิงทั้งหลายไซร้
อยากให้ไทยชื่นชูฟูกระเดื่อง
สละชีพเพื่อผดุงความรุ่งเรือง
ให้ขึ้นชื่อลือเลื่องขจรไกล
เรายอมเสียชีวารักษาสัตย์
รักษารัฐสีมาที่อาศัย
รักษาชาติศาสนาถาวรไว้
ให้ไทยคงเป็นไทย ชั่วดินฟ้า
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... -
ผู้ขับร้อง : ชาวคณะสุนทราภรณ์
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


เป็นเพลงปลุกใจเพลงแรกของวงสุนทราภรณ์
-
© เพลงปลุกไทย บรรเลงครั้งแรกเมื่อพ.ศ.๒๔๘๓ โดยวงกรมโฆษณาการ ดังนั้นจึงไม่น่าจะใช่เพลงปลุกใจเพลงแรกของวงสุนทราภรณ์
คลังแผ่นครั่ง
© จากบันทึกหลักฐานการออกอากาศของกรมโฆษณาการ การบรรเลงเพลงก่อนปี 2483 ล้วนแต่เป็นเพลงสากล ต่อมาในช่วงเริ่มแรก จึงได้นำเพลงของ มล. พวงร้อย มาบรรเลงในช่วงแรกที่ยังไม่มีการแต่งเพลงของกรมฯ ต่อมาในการบรรเลงเพลงที่ปรากฏมีเพลงปลุกใจ ก็ปรากฏเพลง ปลุกไทย นี้เป็นเพลงปลุกใจเพลงแรก ...
วินดี้
© 33
11

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงปลุกไทย