ศิริราชขวัญ

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ศรีสวัสดิ์ พิจิตรวรการ
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  ลาขอลาศิริราชขวัญ
ลานิรันดร์แต่นี้นับวันจะพลันไร้ร้าง
แดนฤดีมีกรรมกั้นกลาง
อกจะว้างขวัญจะคว้างพลางจะคว้าจะไขว่
ลาขอลาฝั่งตาฟ้าฝัน
ความสัมพันธ์แต่นี้นับวันจะพลันร้างไร้
แดนฤดีมีมือกวักไกว
ร่ำเรียกใจให้หวนหาใครในม่านหมอกควัน
เคราะห์กรรมจำอำลา
ขวัญพรากมาร้างราแล้วอย่าลืมฝัน
ฟ้าไกลรำไพพรรณ
สายสวรรค์สัมพันธ์พรายพร่าง
ลานิรันดร์จากกันขวัญหาย
เคล้าแล้วคลายโอ้หวานแล้ววายกลับกลายไร้ร้าง
กรรมหนอกรรมจำพานพรากพลาง
จิตใจร้างคล้ายยังค้างกลางสวรรค์เรานั่น
ลาขอลาจากรังวังหลัง
ลาทั้งยังคลั่งคิดนิจจังช่างดูคล้ายฝัน
ดูเดี๋ยวเดียวเกลียวกล่อมใกล้กัน
ต้องพรากพลันจากรักนิรันดร์ดื่มอาดูร
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... -
ผู้ขับร้อง : บุษยา รังสี , พรศุลี วิชเวช
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


© เพลงของศิริราชชุดนี้ เป็นแผ่นเสียง มี 4 เพลง
มาร์ชนักเรียนพยาบาล - บุษยา นำหมู่
ศิริราชสัมพันธ์ - หมู่
ศิริราชขวัญ - บุษยา
ปริญญาพยาบาล - บุษยานำหมู่
ดำริ
© จังหวะแทงโก้
-
© เพลงศิริราชขวัญนี้ สุนทราภรณ์แต่งให้ศิริราชในคราวที่ศิริราชจัดงานราตรีสโมสรขึ้นเพื่อหารายได้สร้างหอกีฬาศิริราชสัมพันธ์ งานนี้ชื่อว่างานศิริราชสัมพันธ์ มีเพลงศิริราชสัมพันธ์เป็นเพลงเปิดฟลอร์ในวันนั้น และเพลงศิริราชขวัญเป็นเพลงปิดฟลอร์
ตุลกานต์
© แผ่นเสียงตราสุนทราภรณ์หน้าสีส้ม หมายเลขแผ่น S.E.P. 0001
บันทึกหน้าละ 2 เพลง ประกอบด้วย
หน้า1 เพลงศิริราชขวัญ - เพลงมาร์ชนักเรียนพยาบาล
หน้า2 เพลงศิริราชสัมพันธ์ - เพลงพยาบาลปริญญา (พิมพ์ตามชื่อที่ปรากฎบนแผ่น)
พรานทะเล (หนุ่ม)
© "ดูเดี๋ยวเดียวเกลียวกลมใกล้กัน"
พรานทะเล (หนุ่ม)

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงศิริราชขวัญ