ศรีตรัง

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ธาตรี
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  ศรีตรัง ฝังใจ
ผูกพันหทัยให้ถือในสัญญา
น้ำเงิน โสภา
ที่เป็นขวัญตาในอาณาจักรเรา
ศรีตรัง แสนงาม
เชิดชูเขตคามอยู่ทุกยามเย็นเช้า
ศรีตรัง แดนเรา
ยิ่งมองปองเร้าใจผองเราผูกพัน

* ปลุกเรานี้ สามัคคีรวมกัน
ปลอบเรานั้น ขวัญชีวันมั่นคง

** ศรีตรัง สัญญา
เชิดชูศรัทธาที่พร้อมพาประสงค์
มิคลาย จำนง
ที่เราประสงค์เราทะนงภาคภูมิ

(ซ้ำ * ,**)
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... -
ผู้ขับร้อง : สุนทราภรณ์
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


© เป็นเพลงประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล มี 4 เพลง
มาร์ชวิทยาศาสตร์การแพทย์ - หมู่
วิทยาศาสตร์การแพทย์สัมพันธ์ - วินัย
ศรีตรัง - สุนทราภรณ์
ลาแล้วสีน้ำเงิน - บุษยา
ดำ
© จังหวะบีกิน


เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงศรีตรัง