กบใต้กอบัว

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ขุนวิจิตรมาตรา
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  อันกบอยู่ใต้บัวบาน
มัวแต่งุ่มง่ามไต่คลาน
ตามโคลนตมดมดินดาน
มิเคยได้พานกลิ่นจงกล

แมลงภู่อยู่ไพรไกลตา
ยังอุตส่าห์มาเวียนวน
เชยชมเกสรเสาวคนธ์
เคลียเคล้าจงกลร่าเริงรมย์

บัวหอมหวน
เหมือนหญิงแน่งนวลงามน่าชม
แม้นชายคนใดงมงายโง่งม
อดชมต้องเสียทีคนไว

ดูกบใกล้ไม่ได้กิน
แมลงภู่ต่างถิ่นได้ไป
ดูเธอแล้วรำคาญใจ
จะเป็นอย่างไหนกบหรือแมลง
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... ไวโอลิน
ผู้ขับร้อง : ศรีสุดา รัชตะวรรณ
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


© กบเกิดในสระใต้ บัวบาน ฤๅห่อนรู้รสมาลย์ หนึ่งน้อย ภุมราอยู่ไกลสถาน นับโยชน์ ก็ดี บินโบกมาค้อยค้อย เกลือกเคล้าเสาวคนธ์
แว่วเสียงเธอ
© จังหวะร็อค
-
© บทโคลงมาจาก "โคลงโลกนิติ" ของกรมพระยาเดชาดิศร (พระองค์ชายมั่ง)
ศศิธรารัตน์
© บทนี้มีคาถาบาลีด้วย

มณฺฑโก สหปิ ปทฺมํ
ปทฺมํ คนฺเธน ลภติ
ภมรา วาสทฺรมฺ ปทฺมมฺ
ปทฺม คนฺเธสุ ลภติ
การ์ฟิลด์
© ยากฟังมากค่ะ ตนนี้เลยนะรฟังอยู่ค่ะ
มิ้น
© บทโคลงมาจาก "โคลงโลกนิติ" ของกรมพระยาเดชาดิศร (พระองค์ชายมั่ง) ตามที่คุณศศิธารัตน์ กล่าวไว้นั้น ขอเพิ่มเติมว่าเป็นบทที่ ๑๓ ครับ ได้แก่
กบเกิดในสระได้ บัวบาน
ฤาห่อนรู้รสมาลย์ หนึ่งน้อย
ภุมราอยู่ไกลสถาน นับโยชน์ ก็ดี
บินโบกมาค้อยค้อย เกลือกเคล้าเสาวคนธ์
คุณวัส
© ต้องขอขอบคุณ ท่าน กังหันลม, นิมิตสวรรค์ หมื่นกระบี่ไร้พ่าย, ศศิธรารัตน์, อำนาจ รักษ์งาน และท่านอื่นๆที่ได้รับรู้ Fact และหรือ Comment ที่เกี่ยวกับเพลงแล้วกรุณานำมาเผยแพร่บอกต่อสาธารณชน เป็นประโยชน์อย่างยิ่งครับ สังคมที่ก้าวหน้าเขามักแน่นด้วยภูมิปัญญา ผมว่าท่านมีส่วนช่วยให้สังคมสยามเข้มแข็งขึ้น ให้รู้จักเคารพประวัติศาสตร์ รู้จักจดจำและหรือแยกแยะอะไรได้ดีมากขึ้น ดีจริงครับเพื่ออนุชนคนรุ่นต่อไปจะได้ไม่ลำบาก และมีความมั่นใจในตนเองมากขึ้นว่า สังคมสยามก็มีอารยธรรมที่เป็นหลักเป็นฐาน 25531008Pd.วันสตรีสากล
ครองแผน ฉายธรรม

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงกบใต้กอบัว