วันสุนันทา

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ธาตรี
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  ถึงคืนถึงวันสุนันทาเริงร่าสดใส
ถึงวันคืนอิ่มใจ ปองใฝ่สราญ
ด้วยชีวิตมีค่าถึงคราชื่นบาน
สำราญพร้อมกัน

ฟ้างามน้ำเงินและชมพูดูช่างสดสี
สมคืนวันที่มี วันที่ผ่องพรรณ
อยู่ในสวนมีค่านี้มากี่วัน
พร้อมกันสมใจ

เคยดำเนินชมสวน
ทุกทางงามล้วนชวนใฝ่
มีมาลีที่ไหน
หมายใจปองคว้ามาชม

ถึงคืนถึงวันสุนันทาเริงร่าสุขสันต์
หัวใจเราผูกพันกันร่วมรื่นรมย์
เก็บดอกไม้มาสิ้น สินใจอุดม
ภิรมย์สมจินต์
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... รวีโรจน์ สิงห์ลำพอง
ผู้ขับร้อง : สุนทราภรณ์
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


เป็นเพลงที่แต่งให้วิทยาลัยครูสวนสุนันทา บันทึกเสียงที่กมลสุโกศล วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๑๒ พร้อมๆ กับเพลงแก้วเจ้าจอม
รวีโรจน์ สิงห์ลำพอง
© จังหวะบีกิน


เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงวันสุนันทา