วิมานจันทรเกษม

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  ญ) เราภูมิดวงใจ
รำลึกไปหทัยปรีดิ์เปรม
นามจันทรเกษม
ซ่านซึ้งเอมอารมณ์ชมชื่นหนักหนา

ช) เป็นแดนสำราญ
แม้นวิมานวิไลในหล้า
แหล่งฝากและฝังศรัทธา
พร้อมเพียรศึกษาร่วมกัน

หมู่) ถิ่นเทาเหลืองนี่
เราน้องพี่ต่างมีความรักมั่น
ด้วยใจสัมพันธ์
ความสำคัญแห่งจันทรเกษมเรา

ถิ่นเทาเหลืองนี่
เราน้องพี่ต่างมีความรักมั่น
ด้วยใจสัมพันธ์
ความสำคัญแห่งจันทรเกษมเรา

ช) แดนจันทร์งามตา
เพลินทุกคราอุราไม่เหงา
ยามเย็นยามเช้า
คู่ขวัญเราเคียงคลอริมขอบสระน้ำ

ญ) ชวนกันชี้ชม
แสนภิรมย์ฤทัยเกินพร่ำ
สถิตประทับจิตจำ
ทุกยามงามล้ำร่ำไป

หมู่) โน่นทิวสนหยาด
จึงมิขาดร่มเย็นพอเห็นได้
สระบัววิไล
ชวนชี้ให้เพื่อนดวงใจนั้นเปรม

โน่นทิวสนหยาด
จึงมิขาดร่มเย็นพอเห็นได้
สระบัววิไล
ชวนชี้ให้เพื่อนดวงใจนั้นเปรม

ญ) ยังจำเจนใจ
ความหลังใดที่ในจันทรเกษม
ยินดีปรีดิ์เปรม
ซ่านซึ้งเอมอารมณ์ชมชื่นหนักหนา

ช) แดนเทาเหลืองเรา
เหมือนสำเภานำเราก้าวหน้า
แหล่งปลูกและฝังศรัทธา
ผองเราศึกษาด้วยดี

หมู่) ดอกแคฝรั่ง
ขาวสะพรั่งเปรียบดังเราน้องพี่
หล่อรวมฤดี
สามัคคีแห่งจันทรเกษมเอย

ดอกแคฝรั่ง
ขาวสะพรั่งเปรียบดังเราน้องพี่
หล่อรวมฤดี
สามัคคีแห่งจันทรเกษมเอย
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... เทพกร บวรศิลป์ / สุนทรีย์บันเทิง
ผู้ขับร้อง : สุนทราภรณ์-วรนุช นำหมู่
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


1. เพลงประจำวิทยาลัยครูจันทรเกษม ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น "มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม"

2. จังหวะบีกิน
เทพกร บวรศิลป์ / สุนทรีย์บันเทิง
© คำร้อง ธาตรี
ดำริ
© ดอก แค
พงษ์
© เพลงนี้ผู้แต่งชื่อปกรณ์ แก้วสิทธินศ.2512 ,มีการจัดชายหนังที่โคลิเซี่ยมเพื่อหาเงินให้สุนทรภรณ์แต่งทำนองเพลง สมัยนั้นเพลงสถาบัน จุฬา มธ มก มศ มหืดล วศ ทำให้ต้องมีเพลงนี้ อ,เปลียมศรีตรวจ ปัจจุบัน ปกรณ์ แก้วสิทธิ์ตายแล้ว
รศ.ดร.เจิดหล้า สุนทรวิภาต
© เราสอบเข้ามหาวิทยาลัยไม่ได้ แต่ก็มี ว.ค แห่งเดียวทีรับม.ศ.5 เมื่อเราไปเรียนพบว่าอาจารย์มาจากอ.บ.ค.บ.จุฬา กศ.บ บางคนปริญญาโทแม้จะไม่ถึงว่าเป็นมหาลัยแต่ก็ไม่ด้อย ทุกเช้าเราจะไปรอขึ้นรถวิทยาลัยที่สะพานควายฃึ่งมารับอาจารย์ อ.จ.เราสวยและเมตตาพวกเรา อ.จ.ผู้ใหญ่ดุ แต่ก็รักพวกเราจันทรเกษม จันทรเกษม มีหลายๆ เลี้ยว จึงเกิดเพลงวิมานจันทรเกษมให้เราภูมิใจ
รศ.ดร.เจิดหล้า สุนทรวิภาต
© หล่อรวมฤดี หรือเปล่าครับ
สุนทรีย์บันเทิง
© อ่บุญเปรียบ สอนภาษาอังกฤษเก่งมาก
เจิดหล้า
© อาจารย์ครับ ...ให้เกรดมั่...เพิ่งเคยเจอนะ...สายสพาย...ไม่ต้องบอกก็รู้..ต..ตายก็..เอาไปมิได้....แล้วเรียนsocail sosity มาทำอีหยั่ง...บักจิกโก้..บ่อมีลาย


นิสิต
© แหล่งรวมฤดี
น่าจะเป็น หล่อรวมฤดี
จักราช
© ในท่อนสุดท้ายที่ว่า
ดอกแคฝรั่ง "ขาว" สะพรั่งเปรียบดังเราน้องพี่ หล่อรวมฤดี.....
เป็นที่ถกเถียงในมหาวิทยาลัย ว่าเนื้อเพลงที่ถูกต้องว่าอย่างไร
ระหว่าง
ดอกแคฝรั่ง "ขาว" สะพรั่ง หรือ "พราว" สะพรั่ง
ผู้รู้ท่านใดทราบชี้แนะด้วยครับ
* ขอที่มีเอกสารหรือหลักฐานอ้างอิงได้นะครับ ขอบพระคุณครับ
พฤทธิ์ เด่นโกวิท

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงวิมานจันทรเกษม