ลาแล้วจ่าอากาศ

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง พรพิรุณ
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  ขวัญเอยโอ้ขวัญ
หวิวไหวใจสั่นสุดซึ้ง
ไผ่หวนคร่ำครวญรำพึง
ครุ่นคะนึงเฝ้าคิดถึงถิ่นเรา

ถึงคราวจากจร
หัวใจอาวรณ์เงียบเหงา
ถิ่นรักที่เคยได้เนา
ดอนของเราลูกสีเทาบูชา

งามสล้างหางนกยูง
บานสดใสอำรุงผดุงชีวา
จวนลาจากสถานให้วิชา
ไกลแล้ววันอำลาห่างร้างแรมกัน

ร่ำลาให้พอ
ผอง น.จ.อ. เพื่อนขวัญ
รักสถานที่เคยเนานั่น
จำร้างกันไปเพื่องานชาติเอย

งามสล้างหางนกยูง
บานสดใสอำรุงผดุงชีวา
จวนลาจากสถานให้วิชา
ไกลแล้ววันอำลาห่างร้างแรมกัน

ขอลาก่อนหนอ
ผอง น.จ.อ. เพื่อนขวัญ
รักสถานที่เคยเนานั่น
จำร้างกันไปเพื่องานชาติเอย
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... เทพกร บวรศิลป์
ผู้ขับร้อง : มาริษา อมาตยกุล
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


1. เพลงประจำโรงเรียนจ่าอากาศ
2. จังหวะบีกิน
เทพกร บวรศิลป์

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงลาแล้วจ่าอากาศ