ลาเทคนิคสยาม

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ศยาม
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  โอ้ลาหนอ
ขอลาเทคนิคสยาม
หวิวอกไหวใจหวาม
เฝ้าครวญถึงยามสุขสันต์เริงร่า

ถิ่นที่น้อง
พี่ต้องมั่นรักหนักหนา
เพราะได้เคยศึกษา
เล่าเรียนวิชาจึงพาผูกพัน

จากไปหนใด
หัวใจยังใคร่ครวญคิดใฝ่ฝัน
ถิ่นรักแดนขวัญ
ที่สร้างสรรค์ผองเรามั่นแกร่งไกร

ไม่ลืมหลง
รักคงครองขวัญมั่นไว้
แม้จะอยู่แห่งไหน
ร่วมเกลียวน้ำใจกันไว้ไม่คลาย

โอ้ลาแล้ว
น้องแก้วอีกผองเพื่อนขวัญ
วิษณุเทพนั้น
ติดเตือนสัมพันธ์เรานั้นไม่หน่าย

ให้ใฝ่ฝัน
ถึงกันไม่มีเสื่อมคลาย
รักร่วมกันมั่นหมาย
ไม่มีเว้นวายฝากใจผูกพัน

ร่มเงาหูกวาง
พลิ้วใบพรายพร่างลอยคว้างสั่งขวัญ
ทวงถามรักนั้น
จงอย่าผันคืนคำมั่นเลยหนา

เมื่อแรมไกล
จงใฝ่ใจหวนครวญหา
ย้อนเยี่ยมเยือนหล้าฟ้า
ถิ่นอันซึ้งตาอย่าช้าอยู่เลย
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... เทพกร บวรศิลป์
ผู้ขับร้อง : มาริษา อมาตยกุล
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


1. เพลงประจำวิทยาลัยเทคนิคสยาม
2. จังหวะโบเรโล่
เทพกร บวรศิลป์
© พอเปลี่ยนชื่อจากเทคนิคสยามเป็นมหาวิทยาล้ยสยาม เพลงนี้ก็เก็บเข้ากรุไปเรียบร้อย
ดำริ

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงลาเทคนิคสยาม