มาร์ชกรมประชาสัมพันธ์

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ธาตรี
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  (*) กรมประชาสัมพันธ์
มั่นในสามัคคี
เรารักในหน้าที่
กอบกิจอันมีความดีสมบูรณ์ล้นค่า

กรมประชาสัมพันธ์
มั่นต่อปวงประชา
ชี้ทางสว่างชักพา
ศีลธรรมอาชีพสัมมา
ชี้ทางคุณค่าประชาธิปไตย

ซ้ำตั้งแต่ (*)

มั่นทั้งการและงาน
ระหว่างรัฐบาลและบริการผองไทย
แนะนำความหวังดีให้
เพื่อชาติเพื่อชนผองไทยต่างน้อมใจยินดีรับมา

ร่วมทั้งใจและกาย
ทั้งต้นและปลายถ้วนทั่วหญิงชายทุกหน้า
สรรพสิ่งนานารับบริการเรื่อยมา
เพื่อผองประชารับความก้าวหน้าสุขาภิญโญ
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... ดำริ
ผู้ขับร้อง : หมู่
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


เพลงประจำกรมประชาสัมพันธ์
ดำริ
© กระผมฟังเพลงนี้ทุกวันที่วิทยุ
คลื่น A.M. 558 KHz
สวท.กาญจนบุรี
ปวรชล ทรัพย์สุพรรณ
© เป็นเพลงที่ผม

ชอบมากเลยครับ

เป็นเพลง

ที่เนื้อหาดี

และดนตรีดีมาก

กลมกล่อมเลยทีเดียว

เพลงนี้

พอเหมาะพอดี

เหมาะสมมากๆ

สำหรับกรมประชาสัมพันธ์

...

ขอบคุณครับ

...
สุนทราภิรมย์
© เพลงเปิดรายการ "เสียงสวรรค์เมื่อวันวาน"
การ์ฟิลด์
© เป็นเพลงเปิดสถานีของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
ธีรเมธ สมาธิปัญญา
© ผู้แต่งเพลงมาร์ช กปส.ซึ่งใช้นามแฝงว่า ธาตรี เป็นผู้มีวิสัยทัศน์มาก รู้ว่าภาระกิจ กปส.มีอะไรบ้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่อนที่กล่าวถึงการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ก็เป็นภาระหน้าที่ของ กปส.
อาฉี
© เป็นเพลงเปิดสถานีของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง๑๑ กรมประชาสัมพันธ์
ธีรเมธ มณีสุข(โม นันทนา)
© กอบกิจอันมีความดี"หวังผล"ล้นค่า

สำเนียง

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงมาร์ชกรมประชาสัมพันธ์