มาร์ชนักประชาสัมพันธ์

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง คำรณ ไวทยานนท์
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  การประชาสัมพันธ์นั้นมีค่ามหาศาล
ผองข้าราชการจึงต้องผ่านเข้าเรียนทั่วไทย
เพื่อพัฒนาสังคมให้เหมาะสมและศิวิไลซ์
ชาติไทยจะยิ่งใหญ่ได้ดังปรารถนา

นักประชาสัมพันธ์นั้นเป็นผู้เชิดชูสร้างสรรค์
หลอมจุดยืนร่วมกันมั่นคงช่วยด้วยแรงศรัทธา
เสริมส่งความเข้าใจให้รอยยิ้มแก่ปวงประชา
ใช้ปิยะวาจาแก้ปัญหาและจริงใจ

เอส ตัวของเรา เอ็ม ส่งข่าวให้เขาประจักษ์
ซี ช่องทางสื่อความรักจักต้องสวยใส
อาร์ เมื่อผู้รับได้สดับประทับใจ
เกิดเอฟเฟ็คหรือไม่ฟีดแบ็คมาให้สักครั้ง

นักประชาสัมพันธ์นั้นต้องก่อป้องกันแก้ไข
สามข้อคือหัวใจที่จะให้สมความมุ่งหวัง
สองบ่าจะต้องทนแบกภาระที่สุมประดัง
เมื่อเทวดเป่าสังข์จะต้องดังไปทั่วโลกา


เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... ดำริ
ผู้ขับร้อง : หมู่
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


© ขอแก้ไขส่วนที่ผิด ." เมื่อเทวดาเป่าสังข์ จะต้องดังไปทั่วโลกา"
ดำริ

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงมาร์ชนักประชาสัมพันธ์