สดุดีมหาราชินี

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ศรีสวัสดิ์ พิจิตรวรการ
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  อ้าองค์พระทรงศักดาฟ้า
เสาวภาสุราศี เสาวภี สรีสม
มิ่งเอย ขวัญเอย โอบดินชม
โฉมชมรมอุดมศิลป์ สรวลระริน สุบินมา
เบื้องบารมี มหาราชินี
สดุดี ศรีเอย ศรีศักดา
ส่งสรรเสริญ ทรงพระเจริญรุจา
ดั่งจันทรา โสภา ฟ้าดินไทย
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... กังหันลม

ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


© ครูศรีสวัสดิ์ พิจิตรวรการ ประพันธ์คำร้องเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2511
เทพกร บวรศิลป์
© สดุดีมหาราชินี
hataichanit@oceanglass.com
© ดาวใจ นำหมู่ ขับร้องครับ
การ์ฟิลด์
© เป็นการขับร้องหมู่ ของ นักร้องวงดนตรีกรมโฆษณาการ
mourinho

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงสดุดีมหาราชินี