กลับมา มช.

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง พรพิรุณ
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  หญิง) ชาว มช. มช. เชียงใหม่ร่วมจิตรวมใจไมตรี
ชาว มช. มช. เรานี่ เทิดศักดิ์ศรีสถาบัน
เกียรติงามหรูช้างชูคบเพลิงเด่น พวกเราเห็นเด่นเป็นมิ่งขวัญ
โน่นภูพิงค์และดอยสุเทพนั่น พวกเรานั้นรักและบูชา

(หมู่)
ภูพิงค์นคร (มช. มช.)
ดินดอนขวัญตา (มช. มช.)
มีองค์สังฆา (มช. มช.)
ครูบาศรีวิชัย (มช. มช.)
ยามเรียนพากเพียร (มช. มช.)
เราเรียนรู้ไป (มช. มช.)
ทองกวาวขวัญใจ (มช. มช.)
อาลัยเหมือนชีวา (มช. มช.)

ชาว มช. มช. เชียงใหม่ ทั้งเก่าและใหม่ รวมกัน
ชาว มช. มช. เรานั่น มาร่วมผูกพันธ์ สัญญา
อยู่แห่งใดหนใดทั้งไกลใกล้ เมื่อจากไปก็ไม่แรมรา
ไม่ลืมคำสัญญาที่เคยว่า จะกลับมาหากัน มช.

เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... แว่วเสียงเธอ
ผู้ขับร้อง : ศรีสุดา รัชตะวรรณ นำหมู่
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


จังหวะตะลุง
แว่วเสียงเธอ
© ภูพิงค์นคร ผิดนะคะ
ต้องเป็น เวียงพิงค์นคร
เด็ก มช.
© ท่อน

ภูพิงค์นคร มช มช

ต้องเปลี่ยนเป็น

เวียงพิงค์นคร มช มช

นะครับ ถึงจะถูกต้องครับผม
เด็ก มช

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงกลับมา มช.