เสน่ห์เภสัช

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ศรีสวัสดิ์ พิจิตรวรการ
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  เภสัชจำรัสขจี
เหนือแดนฤดีที่รักแห่งเรา
เหมือนฝันบรรเจิดจันทร์พันแสงแฝงเงา
ฉายโลมโฉมชาวเราเสาวภา

เภสัชประภาสประไพ
ไฉไลเร้าใจให้รักเรื่อยมา
รักหลงรอยรูปทรงตรงไหนนำพา
พริ้มตาฝันเพลินพาหรรษาซ่าน

ใต้ร่มกระถินณรงค์
เคยนั่งลงตรงวงล้อมหอมหวาน
ข้างกอเตยเคยสำราญ
ส่งกระแสแดดานควานคว้าอารมณ์

เสน่ห์เภสัชที่มี
เหมือนมนต์วดีที่ฟ้าพร่างพรม
ขลังหนาทางเมตตามหานิยม
เชื้อเชิญและชวนชมโฉมน้องพี่
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... โย่ง
ผู้ขับร้อง : วินัย จุลละบุษปะ
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


© เพลงของคณะเภสัช มหิดล
-
© เพลงประจำคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับ
---
© เพลงนี้แต่งให้มหิดลน่าจะถูกต้องที่สุด บรรเลงทางการแสดงครั้งแรกในงานรับ เฟรชชี่ ราวปี 2505 สมัยนั้นน่าจะยังคงเป็นมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์อยู่
เพลงนอกจากนี้ก็มีเพลง ดาราเภสัช รำวงเภสัชสุภา และอำลาอาลัย แต่ที่ผู้ประกอบการอัดแผ่นซีดี - เทปขายในปัจจุบัน เอาไปรวมกับเพลงชุดจุฬาลงกรณ์ ด้วยเหตุผลใดก็สุดจะเดา หากท่านต้องการคำยืนยันลองเปิดหนังสืออนุสรณ์สุนทราภรณ์ครบรอบ ๓๐ ปี ดูในหมวดเพลงสถาบันได้
สำหรับเพลงอีกชุดหนึ่งที่มี เพลงมหิดลฉลองชัย กับราตรีมหิดล เป็นเพลงยุคหลังปี 2512 จึงมีชื่อมหาวิทยาลัยมหิดลอยู่ในเพลงอย่างเป็นทางการ
---------------
© กระถินณรงค์

เป็นต้นไม้ประจำคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครับ
A ARM
© กระถินณรงค์ เป็นต้นไม้ประจำคณะเภสัชของทุกสถาบันครับ
คนใดคนหนึ่ง
© เพลงนี้เป็นเพลงของคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปัจจุบัน เดิมสังกัดมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ จนกระทั่งปี พ.ศ. 2512 มีการเปลี่ยนชื่อมหาวิทยาลัยแพทยสาสตร์ เป็นมหาวิทยาลัยมหิดล ณ เวลานั้นมหาวิทยาลัยมหิดลมีสองคณะคือ "คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล" ในบริเวณจุฬาฯ และ "คณะเภสัชศาสตร์ พญาไท มหาวิทยาลัยมหิดล" ในพื้นพี่เขตพญาไท ซึ่งก่อตั้งในปี พ.ศ. 2511 จนกระทั่งปี พ.ศ. 2515 ได้มีคำสั่งให้โอนย้ายสังกัดคณะเภสัชศาสตร์ในบริเวณจุฬาฯ กลับสู่สังกัดเดิมคือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็น "คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย" ในปัจจุบัน ส่วน "คณะเภสัชศาสตร์ พญาไท มหาวิทยาลัยมหิดล" ก็ได้ตัดสร้อยพญาไทออกเป็น "คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล" ในปัจจุบัน

ดังนั้น ข้อสันนิษฐานว่าแต่งให้มหาวิทยาลัยมหิดลนั้นคงไม่ถูกต้องเพราะบรรเลงปี 2505 ซึ่งบรรเลงก่อนมีการก่อตั้งคณะเภสัช มหาวิทยาลัยมหิดลในปัจจุบันถึง 6 ปี และเนื้อเพลงทั้งหมดล้วนบรรยายสภาพคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ทั้งสิ้นโดยมีการให้ข้อมูลพื้นที่คณะแก่วงสุนทราภรณ์ จึงได้เป็นเพลงนี้ในเวลาต่อมา

และกระถินณรงค์ ไม่ใช่ต้นไม้ของคณะเภสัชศาสตร์ทุกคณะ กระถินณรงค์มีที่มาจากบริเวณคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์) เดิมตั้งอยู่ที่บริเวณคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ในปัจจุบัน (เรียกว่าตึกเทา) มีต้นกระถินณรงค์อยู่มาก และอย่างเภสัช มหิดล ก็มีดอกกันภัยมหิดลเป็นสัญลักษณ์ ไม่ใช่กระถินณรงค์ และม.บูรพาเป็นต้นปาล์ม เป็นต้น
marine
© ต้นเตยทะเลที่คณะเภสัช จุฬาฯ (สยาม) ตอนนี้เหลือแต่ชื่อแล้วครับ
salt_kit
© เป็นเพลงต้นกำเนิดชองคณะเภสัชในประเทศไทย
คณะเภสัชทุกมหาวิทยาลัยเอาไปใช้ได้ ครับ
เภสัชรุ่น 30

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงเสน่ห์เภสัช