ขวัญใจเทาทอง

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง พรพิรุณ
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  สวยผ่องพรรณขวัญหทัย
นิ่มน้องเทาทองผ่องยวนใจ
คิ้วแก้มคางสวยกว่าใคร
เมื่อยิ้มเย้ยโลกไสวสว่าง

เอวองค์ทรงโสภี
เฉิดฉวีเทพีสะอาง
เฉิดโฉมสุรางค์งามอย่างวาดไว้
สวยยามย่างเดินเหมือนดังเหินไป

สวยอย่างนางสามโลกไกล
ต่างหวังเชยชมชื่นอาจิณ
ฟ้าส่งนางนั้นสู่ดิน
เพื่อผองเทาทองถวิลปองรักเธอ

ดวงใจร่ำใฝ่หาพาป่วนใจเผลอ
พร่ำเพ้อละเมอหมายเธอชิดหทัย
น้องช่างงามเหนือกว่าใคร
โอ้น้องขวัญใจแห่งเทาทอง
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... ดำริ
ผู้ขับร้อง : วินัย จุลละบุษปะ
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


1. จังหวะแทงโก้
2. เพลงของมหาวิทยาลัยบูรพา (มศว.บางแสน เดิม)
ดำริ
© คุณวินัย จุลละบุษปะ ขับร้องเพลงนี้ด้วยเนื้อร้องที่ได้แก้ไขใหม่ดังนี้ครับ (ต้องขออภัยหากมีข้อผิดพลาด เพราะเขียนด้วยความทรงจำ) สวยผ่องพรรณขวัญหทัย นิ่มน้องเทาทองผ่องยวนใจ คิ้วแก้มคางสวยกว่าใคร เมื่อยิ้มเย้ยโลกไสวสว่าง เอวองค์ทรงสำอาง สุดสุภางค์เกินนางใดใด สดใสสุภา ยามแจ่มสุดา ยุพาเจ้าเดินคล้ายดังเหินไป สวยสุดงามสามโลกไกล แซ่ซ้องหมายปองฝากใจถวิล ฟ้าส่งนางนั้นสู่ดิน เพื่อผองเทาทองปองยุพินชิดใจ กานดาอยู่แห่งใด ชายต่างคลั่งใคล้ ละเมอเพ้อใฝ่เหมือนใจนั้นต้องมนต์ โฉมเจ้างามล้ำที่ยล ยั่วเย้าเทาทองทั่วคนหลง
พรานทะเล (หนุ่ม)
© ขวัญใจเทาทอง
โต้ง

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงขวัญใจเทาทอง