บางแสนโสภา

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ศรีสวัสดิ์ พิจิตรวรการ
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  หาดบางแสนแสนโสภา
งามเอ๋ยงามตาน่าชม
ภาพทิวทัศน์ยืนรื่นรมย์
สมสะคราญ

หาดบางแสนแสนโสภี
ลอล้นฤดีปรี่ปราณ
แวดวงล้อมล้อมละลาน
ดาลดื่มใจ

คลื่นลมร้องพร้องเพลง
หวานวังเวงหวิวไป
พาจิตใจครวญใคร่
ไหวหวิวคราง

ยื่นยอดตาลคว้านลม
มะพร้าวพรมพลิ้ววพราง
อ้อมหาดกาง
ล้อมบางแสนงาม

หาดบางแสนแสนโสภา
ชีวิตชีวาหวานวาม
เมฆมุงฟ้าคราขอบคราม
หวามวาบตา

หาดบางแสนแสนโสภี
แดนฟ้าธาตรีนี่นา
น่าเนรมิตรนิทรา
ปราสาททราย
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... ดำริ
ผู้ขับร้อง : วรนุช อารีย์
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


จังหวะบีกิน
ดำริ
© เพลงของมหาวิทยาลัยบูรพา ชุดเก่า

© เพลงของวิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน

© บางแสนโสภา
อนัญญา
© มีใครทราบเบื้องหลังการแต่งเพลงนี้หรือไม่
ศิษย์เก่า ม. บูรพารุ่นเก๋า

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงบางแสนโสภา