แก้วโกสุม

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ศรีสวัสดิ์ พิจิตรวรการ
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  แก้วโกสุมปทุมวัน
หยาดแย้มปานประชัน
บัวสวรรค์พรรณกราย
เลื่อมลาวัณย์พรรณรายชวนฝันฟายแฝงชม

แก้วโกสุมปทุมวัน
สุดโสภาลาวัณย์บรรเจิดฝันเริงรมย์
ภาพปทุมรุมอารมณ์
ร้อนภิรมย์บ่มทรวง

(*) โอ้โกสุมปทุมทอง
ได้กรอตะกองกอดเคล้าครองพุ่มพวง
จะถนอมจอมสุมาลย์บานบวง
ขอพรเทพเสพย์สรวงคุ้มครองดวงสุดา

แก้วโกสุมปทุมวัน
ดอกเอ๋ยดวงชีวันวามสวรรค์วิญญาณ์
ก่องตระการธารชีวามิร้างราร่วงโรย

(ซ้ำตั้งแต่ * อีกครั้งหนึ่ง)
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... ดำริ
ผู้ขับร้อง : วินัย จุลละบุษปะ
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


จังหวะแทงโก้
ดำริ
© เพลงประจำวิทยาลัยวิชาการศึกษา ปทุมวัน ต่อมาเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน และปัจจุบันได้ยุบวิทยาเขตแล้ว
แว่วเสียงเธอ
© เป็นเพลงที่มีความไพเราะ
ไพเราะ

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงแก้วโกสุม