มาร์ชอุตรดิตถ์

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ศรีสวัสดิ์ พิจิตรวรการ
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  อุตรดิตถ์มิตรเราเริงเร้าฤดี
ฝันไปในฟ้าเสรีที่มีตะวันจันทร์ฉาย
มีธงไตรรงค์โบกพลิ้วปลิวเชิงพลิ้วชาย
อวดแดนแสนยาท้าทายฟ้าดินสลายล่มลาญ

อุตรดิตถ์ฤทธิ์แรงกำแหงหัวใจ
เพราะเราเป็นนักรบไทยเกริกไกรเกียรติไกลไพศาล
เรายังมีลายเลือดไทยพิชัยภิชาญ
ผู้เริงณรงค์รบราญผลาญศึกจนผลาญพ่ายไป

หญิงเหี้ยมชายหาญเหมือนทหารไทยเดิม
รบห้าวราญเหิมเหมือนขวัญเติมเชื้อไฟ
เราลืมแสนยาศักดาพระยาพิชัย
ฤๅสายเลือดไร้แรงใจเร้าสู้วิสัยชาตรี

หญิงเหี้ยมชายหาญเหมือนทหารไทยเดิม
รบห้าวราญเหิมเหมือนขวัญเติมเชื้อไฟ
เราลืมแสนยาศักดาพระยาพิชัย
ฤๅสายเลือดไร้แรงใจเร้าสู้วิสัยชาตรี

ความรักภักดีแด่ไทย
ขอทูนเทิดใจให้เมืองไว้พร้อมพลี
เวทย์ขลังพลังสั่งสามัคคี
ปลูกฝังยังมีไว้ในฤดีปรีดา
พึงหวังสังวรณ์เถิดตัว
สังวรณ์ว่าตัวเกิดเงาหัวนี้มา
ใต้ฟ้าเหนือดินถวิลวิญญาณ์
เทิดรักบูชาฟ้าอุตรดิตถ์เรา

ความรักภักดีแด่ไทย
ขอทูนเทิดใจให้เมืองไว้พร้อมพลี
เวทย์ขลังพลังสั่งสามัคคี
ปลูกฝังยังมีไว้ในฤดีปรีดา
พึงหวังสังวรณ์เถิดตัว
สังวรณ์ว่าตัวเกิดเงาหัวนี้มา
ใต้ฟ้าเหนือดินถวิลวิญญาณ์
เทิดรักบูชาฟ้าอุตรดิตถ์เรา
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... ดำริ/เทพกร บวรศิลป์
ผู้ขับร้อง : หมู่
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


เพลงประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ดำริ/เทพกร บวรศิลป์
© ค้นหารายชื่อเพลงตามอักษร น. และ ม. แล้ว ผมคิดว่ายังขาดอยู่นะคือเพลง มาร์ชนครน่าน หรือ นครน่าน อะไรทำนองนี้ผมจำชื่อไม่ได้ แต่งเมื่อครั้งสุนทราภรณ์ไปร่วมเปิดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน เนื้อเพลงขึ้นต้นว่า "นครน่านเมืองงาม นามประเทืองงามพร้อมรุ่งเรือง ......
สุรพล
© •ขอแสดงความยินดีกับพลตรีนักรบ บุญบัวทอง
•ในโอกาสที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ
•ให้รับราชการสนองพระเดชพระคุณ ในหน้าที่ราชองครักษ์เวร
•สืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๔ ประกาศ ณ วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

กลุ่มเพื่อน 5.63 อ.ต.
© กลุ่มเพื่อน 5.63 โรงเรียนอุตรดิตถ์ กำหนดการสังสรรค์ประจำปี 2556

"เพื่อน 563 เม้ามอยกันลั่นอัมพวา"

วันที่ 19-20 ต.ค. 2556

ณ บ้านเพียงตะวัน

อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม


วันเสาร์ที่ 19 ต.ค. 2556

เวลา 12.00 น. เดินทางถึงที่พักบ้านเพียงตะวัน อำเภออัมพวา

จังหวัดสมุทรสงคราม

เวลา 12.00-14.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ บ้านเพียงตะวัน

เวลา 14.00-15.00 น. ลงทะเบียนรับของที่ระลึก พร้อมถ่ายภาพ

เวลา 15.00-16.00 น. ประชุมกลุ่มย่อย

เวลา 16.00-17.00 น. ประชุมกลุ่มใหญ่

เวลา 17.00-18.00 น. กลับที่พัก/พักผ่อนตามอัธยาศัย

เวลา 18.00-19.30 น. นั่งเรือไปตลาดน้ำอัมพวายามเย็น และ ชมหิ่งห้อย

เวลา 20.00-24.00 น. รับประทานอาหารเย็นและสังสรรค์บริเวณริมแม่น้ำแม่กลอง

ณ บ้านเพียงตะวัน

เวลา 24.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัยวันอาทิตย์ที่ 20 ต.ค. 2556

เวลา 07.00-09.00 น. รับประทานอาหารเช้า

เวลา 09.00-10.30 น. เที่ยวชมค่ายบางกุ้ง

เวลา 10.30-12.00 น. ชมตลาดน้ำคลองบางน้อย

เวลา 12.00-13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.30 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพกลุ่มเพื่อน 5.63 อ.ต.
© เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 5 ธันวาคม 2556 มหาเถรสมาคมจะประกาศรายนามพระเถรานุเถระที่ทำคุณประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองและพระพุทธศาสนาให้ได้รับการเสนอชื่อได้รับการสถาปนาเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ โดยการเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์พระสงฆ์ประจำปี 2556 ในส่วนคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย มหาเถรสมาคมได้พิจารณาแล้วเสร็จ มีตำแหน่งสำคัญที่ได้รับการเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ ทั้งสิ้น 71 รูป ในจำนวนนั้นมีรายนามของพระเทพปริยัติวิธาน วัดคลองโพธิ์ (พระอารามหลวง) จ.อุตรดิตถ์ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์สถิตย์ที่ พระธรรมหาวีรานุวัตร
ขอพระเดชพระคุณท่านเป็นมิ่งมงคลแก่ศิษยานุศิษย์ของจังหวัดอุตรดิตถ์ ตลอดไปเทอญ


กลุ่มเพื่อน 5.63 อต.

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงมาร์ชอุตรดิตถ์