สีคิ้ว

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ธาตรี
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  สีคิ้วเรานี้คือถิ่น
ที่เราทั้งสิ้นแสนภูมิดวงใจ
ทั่วท้องถิ่นมองไป
แสนสุขฤทัยได้อาศัยแดนนี้มิหน่าย

สีคิ้วทิวทัศน์งามเด่น
ถิ่นเราเช้าเย็นเห็นเพลินใจกาย
โขดเขาป่าเรียงราย
เขียวอยู่มิวายชุ่มด้วยสายธารน้ำไหลริน

ถิ่นสำราญซ่านอารมณ์ผูกพัน
โอ้สีคิ้วสวรรค์แผ่นดิน
พวกเรารักสีคิ้วไม่มีปลิวจากจินต์
ชั่วชีวินรักดินและฟ้า

สีคิ้วมีพร้อมนาไร่
ผู้คนล้วนใฝ่หากินชินมา
ต่างรักใคร่นำพา
แสนสุขทุกคราทั่วแดนฟ้าสีคิ้วของเรา
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... ดำริ/เทพกร บวรศิลป์
ผู้ขับร้อง : วินัย จุลละบุษปะ
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


เพลงประจำโรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
มีทั้งสิ้น 4 เพลง ได้แก่
1) มาร์ชโรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" (หมู่)
2) สีคิ้ว (วินัย จุลละบุษปะ)
3) แดนฤดีสีคิ้ว (สุนทราภรณ์)
4) รำวงสีคิ้ว (วินัย, ศรีสุดา นำหมู่)
ดำริ/เทพกร บวรศิลป์

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงสีคิ้ว