มาร์ชวิทยาศาสตร์การแพทย์

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง สมศักดิ์ เทพานนท์
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  ญ. วิทยาศาสตร์การแพทย์ มะมาพวกเราพร้อมกัน
ช. ร่วมจิตร่วมใจผูกพัน สามัคคีมั่นดำรง
ญ. วิทยาศาสตร์การแพทย์ ทุก ๆ คนต่างเสริมส่ง
(พร้อม ) เทิดเกียรติแห่งเรายิ่งยง ศรีศักดิ์มั่นคงยิ่งใหญ่
ช. รู้เรียนรู้เรื่องวิชา ทุกข์ยากต่างฝ่าฟันไป
ญ. สู่ทางของแพทย์วิไล ทันตแพทย์ใจปรีดา
(พร้อม) อีกเทคนิคค้นคว้า พยาบาลอนามัยปริญญา
ร่วมกายภาพพัฒนา และสาธารณสุขศาสตร์เอย
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... ดำริ
ผู้ขับร้อง : หมู่สุนทราภรณ์
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


© เป็นเพลงประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล มี 4 เพลง
มาร์ชวิทยาศาสตร์การแพทย์ - หมู่
วิทยาศาสตร์การแพทย์สัมพันธ์ - วินัย
ศรีตรัง - สุนทราภรณ์
ลาแล้วสีน้ำเงิน - บุษยา
ดำริ

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงมาร์ชวิทยาศาสตร์การแพทย์