วิทยาศาสตร์การแพทย์สัมพันธ์

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ศรีสวัสดิ์ พิจิตรวรการ
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  วิทยาศาสตร์การแพทย์เรา
ใครไหนเล่าเสาวภากว่าน้องพี่
พี่น้องเราเสาวาชาติปราชญ์เมธี
ศักดิ์โสภี ศรีโสภาน่าทะนง
หญิงชายพรายเพริศบรรเจิดตา
คือโฉมหน้าสถาบันขั้นสูงส่ง
ส่งสูงไปไว้บนยอดยิ่งและยง
ด้วยวรรณวงศ์พงศ์แพทย์ดีมีศีลธรรม
โพ้นอาคารลานหญ้าอันเขียวขจี
รมณีย์ชีวิตหวานศานต์สุขล้ำ
น้ำพุพรายฟายหยาดฝอยพรอยพลิ้วพรำ
ชโลมฉ่ำอมฤตนิจนิรันดร์
วิทยาศาสตร์การแพทย์พราว
พรพระเจ้าคร้าวขลังจริงมิ่งขวัญมั่น
มั่นขวัญเราเคล้าเคี่ยงใกล้ไม่ลืมกัน
จวบชีวันอันตรธานลานลับไป
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... ดำริ
ผู้ขับร้อง : วินัย จุลละบุษปะ
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


© เป็นเพลงประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล มี 4 เพลง
มาร์ชวิทยาศาสตร์การแพทย์ - หมู่
วิทยาศาสตร์การแพทย์สัมพันธ์ - วินัย
ศรีตรัง - สุนทราภรณ์
ลาแล้วสีน้ำเงิน - บุษยา
ดำริ
© จังหวะแทงโก้


เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงวิทยาศาสตร์การแพทย์สัมพันธ์