มาร์ชนักเรียนเตรียมทหาร

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ศรีสวัสดิ์ พิจิตรวรการ
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  นักเรียนเตรียมทหาร
นักเรียนเตรียมทหาร
ใจและกายชายชาญ
เลือดทหารแรงกล้า
เกียรติศักดิ์รักข้าโสภา
โพ้นหล้าฟ้าแสนยากรไกร

นักเรียนเตรียมทหาร
นักเรียนเตรียมทหาร
เราทุกคนทำงาน
สร้างหลักฐานยิ่งใหญ่
ก็เพื่อดาวคร้างรุ่งฤท้ย
แฝงบ่าไหล่ไฉไลภูมิธรรม

(*) น.ต.ท. ต่างก็ซาบซึ้ง
น. น้ำหนึ่งใจเดียวเกลียวกล้ำ
ต. ตั้งใจแน่แน่วแล้วทำ
ท. นั้นคำทำไม่ได้ไม่มี

(ซ้ำตั้งแต่ * อีกครั้งหนึ่ง)

เรานักเรียนเตรียมทหาร
ชีวิตวิญญาณคืองานศักดิ์ศรี
ศึกษาวิชาชาตรี
ทฤษฎีปฎิบัติศรัทธา

เรานักเรียนเตรียมทหาร
ชีวิตวิญญาณชายชาญหาญกล้า
สุภาพผึ่งผายคล้ายตรา
เอกอุณาโลมทองของเรา
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... ดำริ
ผู้ขับร้อง : หมู่
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลงเชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงมาร์ชนักเรียนเตรียมทหาร