มาร์ชเทคนิคมหาเมฆ

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ชาตา ยุวนะเตมีย์
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  เครื่องหมายที่รวมจิตใจ
ของเรามีอยู่รู้ได้สมนาม
ช่อพยับหมอกงาม
แลอร่ามด้วยสีฟ้าหม่น

อันธงชัยของเรามี
ประดับด้วยสีเหลืองน้ำเงินปน
คติธรรมประจำใจตน
ให้ทุกคนทำจริงดังใจ

(*) ชาติไทยต้องพัฒนา
อาศัยวิชาช่างพาก้าวไกล
เทคนิคกรุงเทพฯ พร้อมใจ
ช่วยบำรุงไทยเจริญไพศาล

(ซ้ำตั้งแต่ * อีกครั้งหนึ่ง)

เทิดไว้รักในศักดิ์ศรี
มั่นในสามัคคีมิมีร้าวราน
เกียรติวินัยกล้าหาญ
รักการอดทนทุกสิ่ง

กายและใจของเราพลี
เพื่อปฐพีที่เรารักยิ่ง
มาเถิดมาอย่ามัวประวิง
ให้สมจริงดั่งคำวาจา
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... ดำริ
ผู้ขับร้อง : หมู่
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


เพลงประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพฯ วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ
ดำริ
© เดิมชื่อ มาร์ช วท.ก.
เป็นเพลงประจำ วิทยาลัยเทคนิค กรุงเทพ ฯ
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
จะเปลี่ยนอีกไหมนี่
คนนนท์
© ผมเป็นศิษย์เก่าที่วท.ก อยากจะได้เพลงต่างๆของสถาบันไว้เป็นอนุสรณ์ ไม่ทราบว่ามีแผ่นอยู่หรือไม่ครับ หวังว่าคงจะได้รับทราบในโอกาสต่อไป

หนุ่ย
© ไม่เปลี่ยนแล้วคัรบ เพราะเราแยกตัวจากคลอง 6แล้ว
นัท
© หาเพลงประจำสถาบันทั้งชุดได้ที่ไหนครับ
ศิษย์เก่าเคหภัณฑ์31 เทคอุต30
© บ้านคนรักสุนทราภรณ์
ธวัขขัย
© ผมมีครับ ทุกเพลง
ช่าภาพมหาเมฆ รุ่น 57
© เทคนิคเราองอาจ มาทเราทรนง
เข้มข้นเลือดนักกีฬาเชียร์ ตายไหนตายนั่นเราไม่หวันอุรา
สุทิศา เถกิงรังสฤษดิ์
© รักวทก.มากๆเป็นสถาบันที่ให้วิชาทำมาหากินจนเกษียณคิดถึงมวลเพื่อนๆ สระบัว/และสามแยก....ข้างตึกเค*ตึดอำนวยการ*ตึกบริหาร*ม้าหินอ่อนริมสระบัว***
สาวน้อยตึกเค 14
© คิดถึงที่เคยเรียน คิดถึงอาจารย์ทุกท่านที่ทุ่มเทสั่งสอน คิดถึงเพื่อนทุกคน คิดถึง สามแยกปากหม... คิดถึงตึกคหกรรมฯ คิดถึงทุกอย่างที่เป็นเทคนิคกรุงเทพฯ ปี25
บุษกร ครูวิทยาลัยสารพัดช่าง รุ่น 25
© เคยคิดท่าหลีดเพลงนี้ไว้เมื่อเกือบสามสิบปีที่แล้ว
ตอนงานกีฬาเทคโนฯ สมัยนั้นยังไม่มีชมรมเชียร์เลย
ไม่รู้ป่านนี้เด็กรุ่นใหม่เค้าเต้นหลีดเพลงนี้กันยังไง
เลขามหาเมฆ

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงมาร์ชเทคนิคมหาเมฆ