มาร์ชสุรธรรม

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  สุรธรรมพิทักษ์รักเรียน
เราพากเพียรเรียนรู้วิชา
เพิ่มพูนภูมิปัญญา
ทั้งกายวาจาและพร้อมจิตงาม

แก้ปัญหาเป็นและคิดเป็น
ไม่ยากเย็นเพราะรู้ถ้อยความ
ส่งที่ดีทำตาม
รักความดีงามเชิดชูศักดิ์ศรี

ฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา
ดังความล้ำค่าสุภาษิตมี
และคำขวัญเรานี้
นั้นคือเรียนดีและมีวินัย

เด่นด้วยสีเทาฟ้าของเรา
เช่นสีเทาปัญญายิ่งใหญ่
ส่วนสีฟ้าสวยใส
นั่นคือสมองแจ่มใสชื่นบาน

เข็มกล้ากลางสมรเหมือนย้อนให้อ่าน
เกียรติทหารหาญสถานอนุสาวรีย์
รูปดวงอาทิตย์ขอคิดน้องพี่
การศึกษานี้ชีพมีแสงสว่าง
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... สุนทรีย์บันเทิง
ผู้ขับร้อง : หมู่สุนทราภรณ์
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


เป็นเพลงประจำโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ จ.นครราชสีมา
เนื้อร้อง/ทำนอง/ขับร้อง - วงดนตรีสุนทราภรณ์
สุนทรีย์บันเทิง
© เปลี่ยนทำนองเพลงโรงเรียนใหม่แล้วหรือค่ะ
เสาร์วลักษณ์ ละม้ายรุ่น9

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงมาร์ชสุรธรรม