เกษตรสำเริง

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ศรีสวัสดิ์ พิจิตรวรการ
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  เกษตร เกษตร เกษตร ดูช่างวิเศษเกษตรสามัคคี
เกษตรสำเริง สำราญเต็มที่ เพราะคืนนี้มีงานใหญ่
เกษตร เกษตร เกษตร เราต้องวิเศษพิเศษเสมอไป
เกษตรสำเริง สำราญรักใคร่ เพราะคืนนี้ใครก็ต้องมา
พบกัน รักกัน ดื่มกัน ชื่นชวนสรวลสันต์ซ่านกันนักหนา
ฮาเฮ เอ้าเฮ เอ้าฮา ล้วนเร้าเริงร่า หรรษาเต็มที่
เกษตร เกษตร เกษตร โอ้แก้วเกษตร วิเศษอย่างนั้นซี
เกษตรสังคมนิยมคนดี รัฐไทยถึงมีเกษตรงาม
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... จ่าดี

ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


© เกษตรสำเริงสำราญรักใคร่ เพราะคืนนี้ใครก็ต้องมา
เด็กเกษตร
© เกษตรสังคมนิยมคนดี รัฐไทยถึงมีเกษตรงาม
KU51- EC34
©
เกษตร เกษตร เกษตร ดูช่างวิเศษเกษตรสามัคคี

ku66-Ag-sci5
© ฟังเพลงนี้แล้วคิดถึงงานเกษตรแฟร์สมัยก่อน คิดถึงร้านรวงข้าวจัง
AGGIE58
© ตอนท้าย "รัฐไทยจึงมีเกษตรงาม" จึงนะคะ ไม่ใช่ถึง
KU34

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงเกษตรสำเริง