ตะลุงหลงคอย

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง สมศักดิ์ เทพานนท์
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  ชาย) ยูฮุหู่ยูฮุหู่หู่ฮู

หญิง) นั่นเอ๊ใครเสียงใครไม่รู้
เสียงร้องอยู่ฮูยู้ฮูยู้ฮู

ชาย) ยูฮุหู่ยูฮุหู่หู่ฮู

หญิง) นั่นเสียงใครเสียงใครใคร่รู้
เสียงดังอยู่ฮูร้องมาร้องมา
เสียงนกถึดทืออื้อฮื้อมองเห็นแต่ตา
อยู่ใดเล่าหนาออกมาออกมาอย่าร้อง

ชาย) คนนะเจ้าคนเขาเฝ้าแอบมอง

หญิง) อ่อเสียงคนนึกว่ากบร้อง
ขอโทษเถิดน้องนึกว่าเสียงควาย

(*) ชาย) ฟังน้องว่าฟังแล้วน่าอับอาย
ใช่นกกาเสียงคนใช่ควาย
รักเจ้ามั่นหมายชิดชมน้องนาง

หญิง) กลัวรักเล่นเกรงรักเช่นอำพราง

ชาย) โอ้น้องเอยน้องเอยอย่าหมาง
หลงคอยแม่นางหัวใจระกำ

หญิง) รักน้องแน่จริงอย่าทิ้งให้น้องชอกช้ำ

ชาย) พี่ยืนแช่น้ำแต่ค่ำเหน็บหนาวเศร้าใจ

หญิง) คอยที่เก่าแช่น้ำเฝ้าต่อไป

ชาย) ไม่เห็นใจหนาวจนจะตาย
หลงคอยเรื่อยไปยู้ฮูยู้ฮู

(ซ้ำตั้งแต่ * อีกครั้งหนึ่ง)
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... เทพกร บวรศิลป์
ผู้ขับร้อง : เลิศ ประสมทรัพย์-ศรีสุดา รัชตะวรรณ
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลงเชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงตะลุงหลงคอย