กสิกรรมกร

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง แก้ว อัจฉริยะกุล
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  เรากสิกรรมกร
กรรมกรถาวรกสิกรยืนยัง
เป็นกระดูกสันหลัง
และเป็นพลังแห่งความศิวิลัย

เพาะปลูกงานกสิกรรม
กสิกรน้อมนำตรากตรำทำให้
ผลค่าเลี้ยงประชาชาติไทย
แม้โลกทั่วไปต้องอาศัยเรา

ชาวนาชาวสวนชาวไร่
ยังผลให้แก่ไทยมิเบา
ธัญญาอาหารของเรา
โลกนับเข้าว่าเราเลิศไกล

งานต้องการกำลังทำ
กรรมกรน้อมนำหาบหามทำไป
เพราะเม็ดเหงื่อทุกทุกหยาดที่ไหล
เหมือนเหงื่อชาวไทยไหลหลั่งรวมกัน

เรากสิกรรมกร
เรากสิกรรมกร
ช่วยกรรมกรกสิกรของไทย
ไม่ให้อนาทรอนาทรร้อนใจ
อยู่กินกันไปสุขใจนิรันดร์
เฮเห่ เฮเห่เฮเฮ้เห่
กสิกรรมกรสุขใจนิรันดร์
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... จ่าดี / เทพกร บวรศิลป์
ผู้ขับร้อง : หมู่
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


© เพลงนี้ปลุกใจกรรมกร - กสิกร และเป็นเพลงรำวง
สุนทรีย์บันเทิง

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงกสิกรรมกร