เบื่อผู้ชาย

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง แก้ว อัจฉริยะกุล
ทำนอง เวส สุนทรจามร     
  คิดแล้วหน่าย
เห็นผู้ชายให้เบื่อ
ร้อยคำพร่ำเหลือ
ฉันเบื่อจนสิ้นดี

หญิงเดินมา
ชายหางตาท่าที
แต่พอหญิงเดินหนี
เห็นทีเกี้ยวพา

ซ้ำทำท่า
ลักเล่นตาเข้าให้
พิกลไฉน
ฉันหมั่นไส้จริงเชียว

ปากพูดว่ารักรักซ้ำน้ำคำแทะโลมเหมือนพาล
ปากคอเราะรานนักเทียว
ชื่อว่าชายล้วนแต่เปรียว
รู้จักกันนิดเดียวจะเกี้ยวตะพึดไป
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... เทพกร บวรศิลป์
ผู้ขับร้อง : สุปาณี พุกสมบุญ
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลงเชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงเบื่อผู้ชาย