รักชาติยิ่งชีพ

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง หลวงรณสิทธิ์พิชัย
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  เกิดเป็นไทยเป็นไทยดังนาม
เพียบด้วยความรักชาติยิ่ง
ทั้งใจทั้งกายทุกสิ่ง
อีกวาจาจริงทุกสิ่งไป

ชาติที่รักของไทย
เราควรเทิดไว้บูชา
มีคุณล้นเหลือล้นค่า
สุดจะพรรณนานับได้

เราเป็นไทย
ต้องใจมีความภักดิ์ชาติ
เราต้องพลีชีวาตม์
สละให้ชาติด้วยความหวังดี

มาเถิดพงษ์วงศ์วานของไทย
เรารวมใจดำรงคงชาติด้วยดี
รักชาติเรานี้ยิ่งชีพ
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... เทพกร บวรศิลป์
ผู้ขับร้อง : หมู่
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


เป็นเพลงปลุกใจสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2
จอมพลแปลก พิบูลสมคราม ใช้เพลงนี้เป็นเพลงสัญญาณเพื่อบอกให้พี่น้องชาวไทยทราบว่าคืนที่เปิดเพลงนี้จะมีการทิ้งระเบิด เพื่อให้ชาวบ้านมีช่องทางในการหลบหนีลูกระเบิดอย่างปลอดภัย
เทพกร บวรศิลป์
© ชอบมากเลย เพลงนี้
พิมภิราณ์
© ชอบมากเลย เพลงนี้
พิมภิราณ์
© ค้นพบภายหลังว่า "อินทุมาศ" เป็นนามปากกาของ พันเอก หลวงรณสิทธิพิชัย (เจือ กาญจนินทุ) "กาญจนินทุ" ความหมายคือ พระจันทร์สีทอง ซึ่งตรงกับ "อินทุมาศ"
เทพกร บวรศิลป์
© เพลงนี้ คุณมัณฑนา โมรากุล เคยเล่าว่า เคยขับร้องนำหมู่ไว้ในระยะสงคราม
ศศิธรารัตน์
© อยากจะร้องไห้
คนหล่อ

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงรักชาติยิ่งชีพ