มาร์ชกรมวิชาการเกษตร

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ศยาม
ทำนอง สริ ยงยุทธ     
  เลื่องลือชื่อชวนควรชม
ทุกวงสังคมนิยมรักใคร่
ด้วยเรากอรปการงานไว้
เพื่อเกษตรไทยโรจน์เรืองวัฒนา

เถื่อนทางห่างไกลเพียงใด
ตรำตรากกายใจไม่หวั่นเลยหนา
พวกเราพร้อมพลีอุรา
เพราะมีศรัทธาชักพามั่นไป

ที่ใดที่มีปัญหา
นำหลักวิชาน้อมมาคลายคลี่
เพื่อความอยู่ดีกินดี
เกษตรกรนี้สุขศรีฤทัย

กฎหมายควบคุมรักษา
ประโยชน์ประชาผูกพันมั่นไว้
พากเพียรสรรค์สร้างทางไทย
แสนภูมิจิตใจใครไหนไม่ปาน

กรมวิชาการเกษตรช่วยเกษตรก้าวหน้ารุดไกล
นำวิชาช่วยให้เกษตรเชี่ยวเชิงชั้นชาญ
เพียรวิจัยพัฒนาศรัทธาสร้างไทยไพศาล
บ้านเมืองแสนสุขสำราญเพราะด้วยผลงานอันก้องกำจาย

กรมวิชาการเกษตรแกร่งไกรดุจเพชรล้ำค่า
องค์พิรุณนาคาที่ร่วมศรัทธามิคลาย
สามัคคีกันกลมเกลียวจิตหนึ่งใจเดียวมั่นหมาย
ร่วมใจรักไม่เว้นวายแม้ชีพสลายมิคลายคลอนไป

งามชูช่วงพวงพะยอมหอมหวนทวนลม
ดังคำชมอันลือเลื่องที่เฟื่องฟุ้งไกล
เกียรติศักดิ์ระบือไป
กระเดื่องนามเกริงไกรให้เฟื่องฝัน

เรามาร่วมรวมพลังสรรค์สร้างความดี
กายใจนี่ยอมพลีให้ชายไทยนิรันดร์
ศาสน์กษัตริย์คือชีวัน
จะเทิดทูนดุจมิ่งขวัญตราบวันตาย
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... เทพกร บวรศิลป์
ผู้ขับร้อง : หมู่
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


เพลงประจำกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เทพกร บวรศิลป์

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงมาร์ชกรมวิชาการเกษตร