ใฝ่สูง

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ล้วน ควันธรรม
ทำนอง สริ ยงยุทธ     
  ดูซิเดือนเพ็ญแลเห็นอยู่ไกลแสนไกล
ยังเคลิ้มจิตใจเกินอยากจะชม
การหวังคู่เคียงที่ไหนจะสม
กลับช้ำอกตรมเพราะอยากชมจันทร์

มีแสงให้ชมไม่สาแก่ใจ
ยังหมายจะไปเป็นคู่เคียงกัน
การหวังอยู่เรียงเคียงคู่กับจันทร์
เป็นได้แต่ฝันจันทร์สูงเกินไป
ไม่ควรที่จะรำพึง

แต่เพียงเมฆลอยมา
ไม่ไกลแต่ยังไปไม่ถึง
จันทร์สูงเราจึงควรจำ
อย่ามุ่งหมายจันทร์

เราขอเปรียบความเอาไว้เพื่อเตือนเพื่อนชาย
การหวังสิ่งใดควรคู่สิ่งนั้น
ถ้าแม้นสุดสูงเกินที่จะฝัน
ดังเช่นหมายจันทร์เป็นคู่เคียงชม
ระทมเพราะจิตใฝ่สูง
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... เทพกร บวรศิลป์
ผู้ขับร้อง : ล้วน ควันธรรม
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


1. ใช้ทำนองเพลงเดียวกันกับ "รักเอาบุญ"
2. ครูล้วน ควันธรรม ขับร้องกระจายเสียงระบบวิทยุคลื่นสั้น เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2483 ซึ่งเป็นวันเดียวกันกับที่ครูเอื้อ สุนทรสนาน ใช้นามแฝงว่า "สุนทราภรณ์" ในการขับร้องเพลง
เทพกร บวรศิลป์
© คุณหมอพูนพิศ อมาตยกุล เคยขับร้องเพลงนี้ไว้ และคุณจารุลินทร์ นำเทปบันทึกนั้น มาออกรายการเพื่อนฝัน คืนวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ พบว่าบางวรรคต่างออกไป จึงพยายามเทียบเท่าที่จะทำได้ ดังนี้

- พาเคลิ้มจิตใจด้วยอยากจะชม
- กลับช้ำอกตรมเศร้าตรมหทัย เพราะใจนั้นอยากชมจันทร์
- มีแสงให้ชมไม่สาไม่สมแก่ใจ
- การหวังอยู่เรียงอยู่คู่เคียงกัน
- เป็นได้แต่ฝันจันทร์สูงสุดไกล
- ไม่ไกลแต่ก็ไปไม่ถึง
- เราขอเปรียบความเอาไว้เพื่อเตือนเพื่อนชาย หวังนุชแนบกายควรมองเธอนั้น
ถ้าแม้นสุดสูงเกินที่จะฝัน ดังหมายได้จันทร์มาเคียงคู่ชม มิควรที่จะหมายจันทร์

ต้นกร่าง

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงใฝ่สูง